Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Česká republika - Úřad pro…

Výpis systémových zpráv

Česká republika - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Název: Česká republika - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 65349423
DIČ: subjekt nemá DIČ
Tel (ústředna): +420542167111
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Hospodářské a finanční záležitosti
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/ceska-republika-urad-pro-ochranu-hospodarske-sou
Kontaktní osoba: Vymětal Tomáš
Webová adresa: http://www.compet.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Obec: 60455 Brno
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Jazykové kurzy pro zaměstnance Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v... 29.06.2017 13:00
Účelem VZ je upevnit a zvýšit jazykovou kompetenci zaměstnanců zadavatele v obecném anglickém, německém a francouzském jazyce a jazykovou kompetenci zaměstnanců v odborném právnickém anglickém a německém jazyce tak, aby byly vytvořeny předpoklady pro kvalifikované plnění pracovních a služebních povinností zaměstnanci a pro uznání prestiže zadavatele v důsledku projevů zaměstnanců na... Zadáno
VZ Dodávka kancelářských potřeb pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v... 27.06.2017 09:00
Předmětem plnění VZ je dodávka kancelářských potřeb dále specifikovaných v Ceníku zboží, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí Smlouvy. Neukončeno
VZ Dodávka licencí Adobe Acrobat 16.05.2017 09:00
Dodávka licencí Adobe Acrobat Standard a Pro DC Zrušeno
VZ Obnova řešení pro monitorování síťových toků 19.05.2017 09:00
Obnova HW stávajícího řešení pro monitorování síťových toků a prodloužení podpory Flowmon ADS Business Zadáno
VZ Grafické služby pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 2017 26.04.2017 13:00
Předmětem VZ „Grafické služby pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 2017“ definované v čl. 2 Smlouvy o dílo, umožnit objednateli jeho užití v rozsahu stanoveném touto smlouvou nebo dle licence, objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli spolupůsobení za podmínek této smlouvy, dokončené dílo převzít a zaplatit odměnu za dílo a to vše v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.... Zadáno
1 2 3 11 21 ... 49
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 24825621
Kód banky: 0710
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace