Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Česká centra

Výpis systémových zpráv

Česká centra

Název: Česká centra
Právní forma: Příspěvková organizace
IČO: 48546038
DIČ: CZ-48546038
Tel (ústředna): 234668211
Kategorie zadavatele: Státní příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. c) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost, Rekreace, kultura a náboženství
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/ceska-centra
Kontaktní osoba: Hadkova Ivana

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Václavské nám. 816/49
Obec: 110 00 Praha 1
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Nákup hygienických prostředků pro ČDM 29.12.2016 08:00
Jedná se o jednorázovou dodávku hygienických prostředků do Českého domu Moskva, Ruská Federace. Podrobnější specifikace dodávky tvoří přílohu č.1 zadávací dokumentace této veřejné zakázky. Zrušeno
VZ Opravy a údržba služebních vozidel 21.03.2016 09:00
Předmětem plnění bude provádění pravidelných servisních prohlídek dle předpisu výrobce vozidla a běžných oprav dle potřeb vozového parku. Opravy budou prováděny v nejvyšší kvalitě za použití homologovaných náhradních dílů při dodržení doporučení výrobce. Podrobnosti k zadání viz příloha - zadávací dokumentace; stanovení ceny - suma ocenění všech určených referenčních položek v příloze č.1... Zadáno
VZ Nákup hygienických prostředků pro ČDM 11.03.2016 08:00
Jedná se o jednorázovou dodávku hygienických prostředků do Českého domu Moskva, Ruská Federace. Podrobnější specifikace dodávky tvoří přílohu č.1 zadávací dokumentace této veřejné zakázky. Zrušeno
VZ Nákup notebooku 18.12.2015 08:30
Jedná se o nákup 1 ks přenosného počítače. Bližší specifikace a rozsah plnění je uvedena v zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu zadání. Zadáno
VZ Monitory k pracovním stanicím 18.12.2015 08:30
Jedná se o nákup 9 ks monitorů. Bližší specifikace a rozsah plnění je uvedena v zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu zadání. Zadáno
1 2 3 11 ... 12
Identifikátor profilu zadavatele: 344677
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace