Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Centrum pro regionální rozvoj…

Výpis systémových zpráv

Centrum pro regionální rozvoj ČR

Název: Centrum pro regionální rozvoj ČR
Právní forma: Příspěvková organizace
IČO: 65993870
DIČ: -
Tel (ústředna): 221580238
Kategorie zadavatele: Státní příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. c) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/centrum-pro-regionalni-rozvoj-cr
Kontaktní osoba: Pavlíková Eva

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Vinohradská 46
Obec: 120 00 Praha 2
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Nákup mobilních telefonů včetně náhradního plnění II. 19.05.2015 09:00
Nákup mobilních telefonů a příslušenství včetně náhradního plnění. Bližší specifikace přístrojů je uvedena níže v přílohách č. 1,2,3,4. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření jednorázové kupní smlouvy od 1 výrobce, s postupným odběrem zboží nejpozději však do 30.9.2015, a to na základě objednávek. Zadavatel požaduje dodání zboží od jednoho výrobce, a to z důvodu údržby, servisu a... Zadáno
VZ Tlumočení při aktivitách JTS/JS v rámci projektů technické pomoci OPPS... 25.03.2015 10:00
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření Rámcové smlouvy s více dodavateli, jejichž služby mohou být v některých případech kombinovány. Předmětem Rámcové smlouvy bude zajištění tlumočení z češtiny do polštiny a naopak při akcích, které organizuje zadavatel jako aktivity projektů technické pomoci v rámci OPPS ČR-PR 2007-2013 a PPS ČR-PR 2014-2020. Podrobný popis typů... Zadáno
VZ Nákup mobilních telefonů včetně náhradního plnění 05.05.2015 09:00
Nákup mobilních telefonů a příslušenství včetně náhradního plnění. Bližší specifikace přístrojů je uvedena níže v přílohách č. 1,2,3,4. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření jednorázové kupní smlouvy od 1 výrobce, s postupným odběrem zboží nejpozději však do 30.9.2015, a to na základě objednávek. Zadavatel požaduje dodání zboží od jednoho výrobce, a to z důvodu údržby, servisu a... Zrušeno
VZ Překlad smluv s Evropskou komisí na projekt EEN 15.12.2014 11:00
Překlad smluv - rámcové a specifické- na projekt Enterprise Europe Network s Evropskou komisí. Smlouvy jsou v angličtině, překlad bude do češtiny. Zrušeno
VZ Nákup multifunkčních zařízení s uzavřením servisní a materiálové smlouvy... 23.06.2014 09:00
Nákup 4 ks multifunkčních zařízení dle uvedené technické specifikace. Součástí nabídkové ceny bude doprava,instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy. Dalším požadavkem je uzavření servisní a materiálové smlouvy na 48 měsíců, dle požadavků zadavatele. Níže uvedené předpokládané jednotkové ceny zahrnují cenu multifunkčního zařízení a servisních a materiálových služeb vážících se k takovému... Zadáno
1 2 3 ... 6
Identifikátor profilu zadavatele: 231212
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace