Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Centrum pro regionální rozvoj…

Výpis systémových zpráv

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Název: Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Právní forma: Příspěvková organizace
IČO: 04095316
DIČ: CZ04095316
Tel (ústředna): 225855321
Kategorie zadavatele: Státní příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. c) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/centrum-pro-regionalni-rozvoj-ceske-republiky
Profil zadavatele (www adresa): https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/centrum-pro-regionalni-rozvoj-ceske-republiky
Kontaktní osoba: Pavlíková Eva
Webová adresa: http://www.crr.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: U Nákladového nádraží 3144/4
Obec: 12000 Praha 3 - Strašnice
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ KOMPLEXNÍ SLUŽBY V RÁMCI BOZP A PO SE ZAJIŠTĚNÍM ŠKOLENÍ ZAMĚSTANCŮ... 26.06.2017 10:00
Předmětem zakázky bude poskytnutí komplexních služeb na všech pracovištích Zadavatele v souladu se závaznými předpisy a technickými normami platnými v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany spolu se zajištěním proškolování zaměstnanců Zadavatele v této oblasti formou e-learningu. Předmětem této zakázky je poskytnutí těchto služeb v režimu náhradního plnění dle Zákona o... Zrušeno
VZ Kancelářské potřeby 2017 29.06.2017 10:00
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kancelářských potřeb včetně náhradního plněni dle konkrétní specifikace a aktuálních potřeb jednotlivých pracovišť Zadavatele v rámci celé ČR. Zadáno
VZ ŠKOLENÍ PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ II 2017 07.04.2017 12:00
Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služeb nezbytných pro komplexní zajištění dvoudenního semináře zaměřeného na zlepšení prezentačních dovedností vybraných zaměstnanců Centra pro regionální rozvoj České republiky. Zadáno
VZ Dodávky kuchyňského vybavení pro Centrum 13.03.2017 10:00
Předmětem veřejné zakázky je vybavení místností v objektech Zadavatele kuchyňským vybavením dle níže uvedené specifikace – viz. Příloha č. 4 ZD - Technická specifikace a dislokace dodávek. Zadáno
VZ Dodávky stolních lampiček pro Centrum 13.02.2017 10:00
300 kusů stolních lamp dle specifikace v ZD. Zadáno
1 2 3 ... 5
Identifikátor profilu zadavatele: 515307
Předchozí profily zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/65993870;
https://www.gemin.cz/profil/centrum-pro-regionalni-rozvoj-cr
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 111918711
Kód banky: 0300
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace