Domů  /  Zadávací řízení  /  Notebooky  /  Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výpis systémových zpráv

T01 - zobrazení formuláře

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Zadavatel

Úřední název zadavatele:
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
IČO: 45251002

Sídlo/místo podnikání:
Škrétova 44/6
120 00  Praha 2

Kontaktní osoba:
: Jan Šetina, DiS.
: setina.j@rrtv.cz
: 274813830

Specifikace VZ

Název VZ: Notebooky
Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva
Druh VZ: Dodávky (zboží)
Systémové číslo: T002/17/V00052626

11.05.2017 12:22:00
detail VZ

Identifikace zadavatele

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Jan Šetina, DiS.
setina.j@rrtv.cz
274813830

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ
Notebooky
Evidence kontaktních údajů
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Jan Šetina, DiS.
setina.j@rrtv.cz
274813830
Evidenční číslo zadavatele
Druh veřejné zakázky
Dodávky (zboží)
Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy


Určení RS, na základě které je VZ zadávána
Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení


Specifikace rámcové smlouvyPředmět VZ
Notebooky
Položky předmětu VZ
Notebook 14"
30213100-6 - Přenosné počítače
30213100-6 - Přenosné počítače
Minimální požadavky:

Notebook 14" s rozlišením 1920 x 1080
antireflexní displej s kamerou a podporou WLAN/WiGig
Procesor: Intel Core i7-7820HQ
SSD: 512GB disk SSD
RAM: 16GB DDR4-2400MHz
Grafická karta: GeForce 940MX
Porty: LAN, HDMI, USB 3, SD card, VGA
Klávesnice: Podsvícená interní klávesnice QWERTY, česká/slovenská
Bezdrátové rozhraní: WiFi třípásmová Intel® Wireless-AC 18265 WiGig + Wi-Fi + Bluetooth 4.2, Qualcomm Snapdragon X7 LTE-A
Operační systém: Windows 10 PRO 64bit
Ostatní: čtečka otisků prstů a čtečka čipových karet
Záruka: 3 roky, oprava do druhého dne

Zařízení musí být nové nepoužité, určené pro ČR
V souladu s ustanovením § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. obsahuje-li tato zadávací dokumentace požadavky na technické podmínky formou přímého či nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel v takovém případně umožní pro plnění veřejné zakázky použití rovnocenného řešení.
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
1,00
ks
Notebook 13,3"
30213100-6 - Přenosné počítače
30213100-6 - Přenosné počítače
Minimální požadavky:

Notebook 13,3" s rozlišením 2560 × 1600
Procesor:2,9GHz dvoujádrový Intel Core i5
SSD: 256GB SSD úložiště na sběrnici PCIe
RAM: 8 GB 2133MHz paměti LPDDR3
Grafická karta: Intel Iris Graphics 550
Porty: 4x Thunderbolt 3 (USB-C)
Klávesnice s Touch Bar s integrovaným snímačem Touch ID
Bezdrátová rozhraní: Wi-Fi 802.11ac;Bluetooth 4.2
Operační systém: macOS
preferovaná barva šedá

Zařízení musí být nové nepoužité, určené pro ČR

V souladu s ustanovením § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. obsahuje-li tato zadávací dokumentace požadavky na technické podmínky formou přímého či nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel v takovém případně umožní pro plnění veřejné zakázky použití rovnocenného řešení.
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
2,00
ks
Dělení na části


Výběr postupu zadání VZ

VZMR: Otevřená výzva

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od do . Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je měsíců ode dne podpisu smlouvy. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Doba a místo plnění

Praha 2
Škrétova
44
6
120 00
Česká republika

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů
Požadavek na kvalifikaci dodavatelů

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 74 ZZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti podle § 239 ZZVZ, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne
30.06.2017

Platební a obchodní podmínky
Návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže) je součástí zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím předloženou nabídkou. V návrhu smlouvy především doplní nabídkovou cenu a další údaje a podmínky, které reagují na podmínky zadávací dokumentace.
objednávka

Způsob a doba podání nabídky

22.05.2017 08:00:00
Způsob podání nabídky

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnoceníJakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?

dle pořadí doručení


Dílčí hodnotící kritéria a subkritéria
Kriterium Nabídková cena
Nabídková cena


100,00

Absolutní omezení hodnot

Omezení hodnot pro účely hodnoceníSpecifikace e-aukcePožadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána

český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy


Stanovení povinnosti šifrovat nabídku


Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním řádu e-tržiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržiště.Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění


Otevírání nabídek
22.05.2017 08:00:00


Předložení vzorků


Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele
Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Jan Šetina v.r.
Subproces: ET-010-010-190

Uživatelské položky

Přílohy

Zpráva

Název: Výzva k podání nabídky
Odesílatel: Rada pro rozhlasové a...
Doručeno: 11.05.2017 16:52:27

Verze formuláře

# Vloženo Poslední změna
2 11.05.2017 16:51 Michaela Šetinová 11.05.2017 16:51 Michaela Šetinová právě zobrazena
1 11.05.2017 12:22 Jan Šetina 11.05.2017 16:51 Michaela Šetinová

Kontextová navigace