Domů  /  Zadávací řízení  /  Zajištění služeb ostrahy…  /  Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výpis systémových zpráv

T01 - zobrazení formuláře

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Zadavatel

Úřední název zadavatele:
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
IČO: 00020338

Sídlo/místo podnikání:
Hroznová 63/2
656 06  Brno

Kontaktní osoba:
: Mgr. Krzysztof Czerný
: krzysztof.czerny@ukzuz.cz
: 543548267
: 737267618
: ředitel Odboru majetkové správy

Specifikace VZ

Název VZ: Zajištění služeb ostrahy majetku 2017-2019
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh VZ: Služby
Systémové číslo: T002/16/V00047537

29.11.2016 11:06:00
detail VZ

Identifikace zadavatele

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Mgr. Krzysztof Czerný
krzysztof.czerny@ukzuz.cz
543548267
737267618
ředitel Odboru majetkové správy

Ing. René Ševčík
rene.sevcik@ukzuz.cz
545 110 450
602 474 928
vedoucí referátu majetkové správy
Zemědělská 1752/1a, Brno - Černá Pole, PSČ 613 00

Ing. Michal Krauter
michal.krauter@ukzuz.cz
543 548 280
736 100 226
vedoucí Oddělení majetkové správy
AVC, Ztracená 1099/10, Praha 6, PSČ 161 00

Ing. Vladimír Koláček
vladimir.kolacek@ukzuz.cz
+420 543 548 280
+420 737 267 560
vedoucí Oddělení majetkové správy
Hroznová 63/2, 656 06 Brno

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ
Zajištění služeb ostrahy majetku 2017-2019
Evidence kontaktních údajů
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Mgr. Krzysztof Czerný
krzysztof.czerny@ukzuz.cz
543548267
737267618
ředitel Odboru majetkové správy

Ing. René Ševčík
rene.sevcik@ukzuz.cz
545 110 450
602 474 928
vedoucí referátu majetkové správy
Zemědělská 1752/1a, Brno - Černá Pole, PSČ 613 00

Ing. Michal Krauter
michal.krauter@ukzuz.cz
543 548 280
736 100 226
vedoucí Oddělení majetkové správy
AVC, Ztracená 1099/10, Praha 6, PSČ 161 00

Ing. Vladimír Koláček
vladimir.kolacek@ukzuz.cz
+420 543 548 280
+420 737 267 560
vedoucí Oddělení majetkové správy
Hroznová 63/2, 656 06 Brno
Evidenční číslo zadavatele
Druh veřejné zakázky
Služby
Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy


Určení RS, na základě které je VZ zadávána
Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení


Specifikace rámcové smlouvyPředmět VZ
Shora uvedený zadavatel Vám tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: „ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB OSTRAHY MAJETKU 2017-2019“, která se dělí na 4 části A, B, C, D.
Část A - Ztracená 1099/10, 161 00 Praha 6 - Ruzyně
Část B - Motol č. p. 4, ulice Za Opravnou, 150 06 Praha 5 – Motol
Část C - Zemědělská 1a, 613 00 Brno
Část D - Hroznová 63/2, 656 06 Brno

Doba a místo plnění
Doba plnění pro všechny části zakázky A, B, C a D:
od 6 hod. dne 1. 2. 2017 do 6 hod. 31. 1. 2019, tj. 24 měsíců

Položky předmětu VZ
Část A - Ztracená 1099/10, 161 00 Praha 6 - Ruzyně
75 - Bezpečnostní služby
79710000-4 - Bezpečnostní služby
A. Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb bezpečnostní agentury, jejímž úkolem bude ostraha objektu Administrativně-vzdělávacího centra (AVC) na adrese: Ztracená 1099/10, 161 00 Praha 6 - Ruzyně. Zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil pro zadavatele služby ostrahy dle následující specifikace:

Pracovní doba pracovníků ostrahy je: Po – Pá .…............24 hodin denně,
So – Ne, svátky …24 hodin denně

Ostraha objektu bude zahrnovat následující činnosti:
- přítomnost pracovníka ostrahy v recepci objektu,
- sledování kamerového systému,
- evidence návštěv,
- periodické pochůzky po objektu včetně venkovního parkoviště a přilehlých chodníků (v intervalu min. po 3 hodinách).

Kontrola objektu je prováděna zejména se zaměřením na:
- nebezpečí vniknutí nepovolaných osob do objektu, prostoru parkoviště a přilehlého pozemku;
- zamezení nekontrolovaného bezdůvodného pohybu cizích osob po objektu;
- kontrola přístupových dveří a oken;
- kontrola parkujících vozidel;
- vyprošťování osob z výtahu mimo dobu, kdy je přítomen technik údržby;
- realizace činnosti požární hlídky a zajištění záchranných akcí při vzniku požárního nebezpečí, apod.
- provedení vizuální kontroly kuchyněk, toalet a sprch se zaměřením na kapající či protékající vodu a vypnutí elektrických spotřebičů;
- při zjištění jakékoliv havárie provedení základního opatření k zamezení škod (např. uzavření vody do objektu), neprodlené informování oprávněné osoby o této skutečnosti;
- příslušné postupy a kroky v případě spuštění výstražného signálu EPS a EZS, monitorovacího kamerového zařízení apod.;
- zajištění informování správce objektu anebo centrálního dispečinku dodavatele v případě narušení objektu a přivolání Policie ČR;
- vedení služebního deníku o střežení objektu.

Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
24,00
Kč/měsíc
45 800,00
1 099 200,00
Část B - Motol č. p. 4, ulice Za Opravnou, 150 06 Praha 5 – Motol
75 - Bezpečnostní služby
79710000-4 - Bezpečnostní služby
B. Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb bezpečnostní agentury, jejímž úkolem bude ostraha objektu ÚKZÚZ na adrese: Motol č. p. 4, ulice Za Opravnou, 150 06 Praha 5 – Motol. Zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil pro zadavatele služby ostrahy dle následující specifikace:

Provádění ostrahy.

Pracovní doba pracovníků ostrahy je: Po – Pá. …............24 hodin denně,
So – Ne, svátky …24 hodin denně

Ostraha objektu bude zahrnovat následující činnosti:
- přítomnost pracovníka ostrahy v recepci objektu,
- sledování kamerového systému,
- evidence návštěv,
- periodické pochůzky po objektu včetně venkovního parkoviště a přilehlých chodníků (v intervalu min. po 3 hodinách).

Kontrola objektu je prováděna zejména se zaměřením na:
- nebezpečí vniknutí nepovolaných osob do objektu, prostoru parkoviště a přilehlého pozemku;
- zamezení nekontrolovaného bezdůvodného pohybu cizích osob po objektu;
- kontrola přístupových dveří a oken;
- kontrola parkujících vozidel;
- realizace činnosti požární hlídky a zajištění záchranných akcí při vzniku požárního nebezpečí, apod.
- provedení vizuální kontroly kuchyněk, toalet a sprch se zaměřením na kapající či protékající vodu a vypnutí elektrických spotřebičů;
- při zjištění jakékoliv havárie provedení základního opatření k zamezení škod (např. uzavření vody do objektu), neprodlené informování oprávněné osoby o této skutečnosti;
- příslušné postupy a kroky v případě spuštění výstražného signálu EPS a EZS, monitorovacího kamerového zařízení či jiného výstražného systému;
- zajištění informování správce objektu anebo centrálního dispečinku dodavatele v případě narušení objektu a přivolání Policie ČR;
- vedení služebního deníku o střežení objektu.

Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
24,00
Kč/měsíc
45 800,00
1 099 200,00
Část C - Zemědělská 1a, 613 00 Brno
75 - Bezpečnostní služby
79710000-4 - Bezpečnostní služby
C. Předmětem zakázky je zajištění služeb ochrany majetku pracoviště ÚKZÚZ na adrese Zemědělská 1a, 613 00 Brno. Zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil pro zadavatele služby ostrahy dle následující specifikace:

Pracovní doba pracovníků ostrahy je: Po – Ne............ od 18.30 do 5.30 hod.

Ostraha objektu bude zahrnovat následující činnosti:
- přítomnost pracovníka ostrahy v recepci objektu,
- sledování kamerového systému,
- evidence návštěv,
- ochrana, kontrola a zajištění prostor objektu a jeho okolí.

Kontrola objektu je prováděna zejména se zaměřením na:
- kontrolní obchůzky areálu a jednotlivých objektů v nepravidelných intervalech, vždy však nejméně 1x za 2 hodiny;
- provádět kontrolu stavu oplocení areálu min. 2x za směnu;
- kontroly stavu klimatizace serverovny (dle údajů teploměru) a klimatizací v místnosti strojovny vzduchotechniky min.1x za směnu;
- vizuální kontroly kuchyněk, toalet a sprch se zaměřením na kapající či protékající vodu a vypnutí elektrických spotřebičů min. 1x za směnu;
- sledování a vyhodnocování údajů a hlášení instalované EPS;
- uzamčení a odemykání hlavních i vedlejších vchodů do střežených objektů v souladu s pokyny Provozního řádu pracoviště;
- kontrolu uzamčení spodní vjezdové brány a v souladu s pokyny Provozního řádu pracoviště provést zablokování (odblokování) hlavní vjezdové brány do areálu pracoviště;
- zaznamenání pobytu všech zaměstnanců v areálu a v objektech pracoviště v době po uzamčení vchodů a zablokování brány dle příslušných ustanovení Provozního řádu pracoviště;
- kontrolu uzavření všech oken budov a střešních vikýřů pracoviště;
- kontrolu zhasnutí světel v místnostech a kancelářích budov;
- v pravidelných intervalech kontrolu provozního stavu plynového kotle a topného systému dle údajů měřicích přístrojů v kotelně,
- pravidelné periodické kontroly těsnosti spojů plynových zařízení, zkoušky výskytu CO v ovzduší, zkoušku průchodnosti pojistného ventilu a zkoušku tlakoměrů a provedení záznamu do Provozního deníku kotelny;
- při zjištění jakékoliv havárie provedení základního opatření k zamezení škod (např. uzavření vody do objektu), neprodlené informování oprávněné osoby o této skutečnosti;
- údržbu (v zimních měsících) přístupových komunikací k budovám pracoviště,
- obsluhu EZS a dalších výstražné signalizace;
- zajištění informování správce objektu anebo centrálního dispečinku dodavatele v případě narušení objektu a přivolání Policie ČR;
- vedení služebního deníku střežení objektu;
- údržbu přístupových ploch a komunikací k budovám a v areálu pracoviště;
- zajištění informování správce objektu v případě narušení objektu a přivolání Městské policie či Policie ČR;
- spolupráce s ostrahou Mendelovy univerzity.

Pracovník ostrahy musí mít platné:
1. Osvědčení o způsobilosti topiče k obsluze nízkotlakých kotlů.
2. Osvědčení o způsobilosti obsluhy plynových zařízení.
3. Proškolení obsluhy tlakových nádob stabilních.
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
24,00
Kč/měsíc
20 800,00
499 200,00
Část D - Hroznová 63/2, 656 06 Brno
75 - Bezpečnostní služby
79710000-4 - Bezpečnostní služby
D. Předmětem zakázky je zajištění služeb ochrany majetku pracoviště ÚKZÚZ na adrese Hroznová 63/2, 656 06 Brno. Zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil pro zadavatele služby ostrahy dle následující specifikace:

Pracovní doba pracovníků ostrahy je: Po – Pá..................od 18.30 do 5.30 hod.
So – Ne, svátky.....24 hodin
(nástup v pátek 18.30 hod. do pondělí 5.30 hod.)

Ostraha objektu bude zahrnovat následující činnosti:
- přítomnost pracovníka ostrahy v recepci objektu,
- sledování kamerového systému,
- evidence návštěv,
- v mimo pracovní době provádění kontrolních pochůzek po areálu a objektech.

Kontrola objektu je prováděna zejména se zaměřením na:
- zajištění střežení objektu tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku zadavatele a příp. třetích osob;
- kontrolu oprávněnosti vstupu osob a vjezdu vozidel do objektu, po uzavření areálu a odchodu pracovníků, vedení evidence o pohybu zaměstnanců v mimopracovní době;
- fyzickou kontrolu objektů – zamezení vstupu/výstupu osob a věcí do/z objektu, pravidelné obchůzky objektu;
- zadržení osob, které se neoprávněně nacházejí v objektu a předání Policii ČR;
- obchůzky po uzavření areálu a odchodu pracovníků vykonávané každou hodinu, zjišťování případné havárie zavedených médií (voda, elektřina, plyn);
- provedení vizuální kontroly kuchyněk, toalet a sprch se zaměřením na kapající či protékající vodu a vypnutí elektrických spotřebičů;
- v zimním období provádění kontrol funkčnosti vytápění;
- při zjištění jakékoliv havárie provedení základního opatření k zamezení škod (např. uzavření vody do objektu), neprodlené informování oprávněné osoby o této skutečnosti;
- kontroly případného narušení objektů, neprodlené informování oprávněné osoby o této skutečnosti;
- vedení evidence výdeje klíčů, upozorňovat oprávněné osoby na nedostatky v zabezpečení objektu a případné závady;
- obsluhu EZS a dalších výstražné signalizace;
- vedení služebního deníku střežení objektu;
- přepojování telefonních hovorů;
- předávání dokumentace a příslušenství od služebních automobilů objednatele;
- kontrolu dodržování protipožárních opatření a zajištění ohlašovny požárů;
- v zimním období úklid sněhu v okolí prostoru vrátnice a vstupu do areálu.
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
11 020,00
Kč/hodina
60,11
662 412,20
Dělení na části


Části
Část A - Ztracená 1099/10, 161 00 Praha 6 - Ruzyně
Část A - Ztracená 1099/10, 161 00 Praha 6 - Ruzyně
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb bezpečnostní agentury, jejímž úkolem bude ostraha objektu Administrativně-vzdělávacího centra (AVC) na adrese: Ztracená 1099/10, 161 00 Praha 6 - Ruzyně.
Část A - Ztracená 1099/10, 161 00 Praha 6 - Ruzyně
1 099 200,00
Část B - Motol č. p. 4, ulice Za Opravnou, 150 06 Praha 5 – Motol
Část B - Motol č. p. 4, ulice Za Opravnou, 150 06 Praha 5 – Motol
B. Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb bezpečnostní agentury, jejímž úkolem bude ostraha objektu ÚKZÚZ na adrese: Motol č. p. 4, ulice Za Opravnou, 150 06 Praha 5 – Motol.
Část B - Motol č. p. 4, ulice Za Opravnou, 150 06 Praha 5 – Motol
1 099 200,00
Část C - objekt Zemědělská 1a, 613 00 Brno
Část C - objekt Zemědělská 1a, 613 00 Brno
Předmětem zakázky je zajištění služeb ochrany majetku pracoviště ÚKZÚZ na adrese Zemědělská 1a, 613 00 Brno.
Část C - Zemědělská 1a, 613 00 Brno
499 200,00
ČÁST D - Hroznová 63/2, 656 06 Brno
ČÁST D - Hroznová 63/2, 656 06 Brno
Předmětem zakázky je zajištění služeb ochrany majetku pracoviště ÚKZÚZ na adrese Hroznová 63/2, 656 06 Brno.
Část D - Hroznová 63/2, 656 06 Brno
662 412,20
Předpokládaná hodnota VZ
3 360 012,20
koruna česká

Výběr postupu zadání VZ

Zjednodušené podlimitní řízení

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od do . Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je měsíců ode dne podpisu smlouvy. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Doba a místo plnění

Brno
Hroznová
63
2
65606
Česká republika
Zajištění služeb ostrahy majetku 2017-2019 - Část A - Ztracená 1099/10, 161 00 Praha 6 - Ruzyně
Praha
Ztracená
1099
16100
Česká republika
Zajištění služeb ostrahy majetku 2017-2019 - Část B - Motol č. p. 4, ulice Za Opravnou, 150 06 Praha 5 – Motol
Praha 5
Motol
Za Opravnou
4
150 06
Česká republika
Zajištění služeb ostrahy majetku 2017-2019 - Část C - objekt Zemědělská 1a, 613 00 Brno
Brno
Zemědělská
1a
613 00
Česká republika
Zajištění služeb ostrahy majetku 2017-2019 - ČÁST D - Hroznová 63/2, 656 06 Brno
Brno
Hroznová
63
2
65606
Česká republika

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů
Požadavek na kvalifikaci dodavatelů

Základní způsobilost
čestným prohlášením
čestným prohlášením
čestným prohlášením
čestným prohlášením
čestným prohlášením
čestným prohlášením
Profesní způsobilost
Prostá kopie
Prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku či obdobné evidence.
Prostá kopie
Prostá kopie výpisu z živnostenského či obdobného rejstříku.
Prostá kopie
K části C veřejné zakázky je nutno předložit následující doklady:
1. Osvědčení o způsobilosti topiče k obsluze nízkotlakých kotlů.
2. Osvědčení o způsobilosti obsluhy plynových zařízení.
3. Proškolení obsluhy tlakových nádob stabilních.
Prostá kopie při splnění požadavků dle § 53 odst. 4 zákona.

Pravost dokladů

Účastník zadávacího řízení, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 124 ZZVZ, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 124 ZZVZ.

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 74 ZZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti podle § 239 ZZVZ, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne
31.03.2017

Platební a obchodní podmínky
Návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže) je součástí zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím předloženou nabídkou. V návrhu smlouvy především doplní nabídkovou cenu a další údaje a podmínky, které reagují na podmínky zadávací dokumentace.
Smlouvy o zajištění ostrahy majetku vč. příloh

Způsob a doba podání nabídky

22.12.2016 10:00:00
Způsob podání nabídky

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnoceníJakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?U části D se hodnotí hodinová sazba, u ostatních tří části (A,B,C) se hodnotí měsíční sazba.
Z důvodu větší operativnosti bylo zvoleno hodnocení mimo systém.
- Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je celková nejnižší nabídková cena vč. DPH za každou jednotlivou nabídku na ostrahu A, B, C, D.

- Zakázka bude zadána po částech tomu uchazeči, který nabídne nejnižší nabídkovou cenu vč. DPH, na příslušnou část zakázky A až D.


V případě rovnosti nabídkových cen bude jako nejvhodnější hodnocena nabídka toho uchazeče, který již v daném místě plnění službu poskytuje.
V ostatních případech rovnosti nabídkových cen bude rozhodnuto losem (hod zástupce uchazeče hrací kostkou).


Dílčí hodnotící kritéria a subkritéria
Kriterium Nabídková cena
Nabídková cena


100,00

Absolutní omezení hodnot

Omezení hodnot pro účely hodnoceníSpecifikace e-aukcePožadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána

český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy


Stanovení povinnosti šifrovat nabídku


Nabídky jsou šifrovány e-tržištěm automaticky za použití zadavatelem stanoveného certifikátu veřejného klíče.

Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním řádu e-tržiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržiště.

Součástí nabídky musí být

a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména

  1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
  2. seznam akcionářů,
  3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
  4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Obsah nabídky
1) Krycí list – základní údaje o uchazeči,
2) nabídková cena včetně její kalkulace bez DPH a s DPH za jednotlivou ostrahu A až D, o kterou má uchazeč zájem,
3) kvalifikační doklady,
4) požadavky uchazeče na zadavatele pro spolupůsobení při realizaci zakázky,
5) návrhy smluv podepsané statutárním zástupcem uchazeče za jednotlivou ostrahu A až D,
6) potvrzení místně příslušné krajské pobočky Úřadu práce k prokázání dodavatele dle § 38 zákona, tedy pro dodavatele zaměstnávající na chráněných pracovních místech alespoň 50 % osob se zdravotním postižením podle zvláštního právního předpisu (ust. § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, dále jen „ZOZ“),
7) kopie pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu pro pojistná nebezpečí s limitem plnění nejméně ve výši 20.000.000,- Kč.

Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění


09.12.2016 10:00:00
Brno
Hroznová
63
2
65606
Česká republika
A. Zadavatel umožní dne 9. 12. 2016 v 10 hod. účastníkům prohlídku budovy Administrativně vzdělávacího centra na adrese: 161 00 Praha 6 - Ruzyně, Ztracená 1099/10, pověřená osoba zadavatele: Ing. Michal Krauter, vedoucí Odd. majetkové správy Praha, tel: 235 010 905. B. Zadavatel umožní dne 9. 12. 2016 v 13 hod. účastníkům osobní prohlídku budovy na adrese: Za Opravnou 4, 150 06 Praha 5 – Motol, pověřená osoba zadavatele: Ing. Michal Krauter, vedoucí Odd. majetkové správy Praha, tel: 235 010 905. C. Zadavatel umožní dne 12. 12. 2016 v 10 hod. účastníkům osobní prohlídku budovy na adrese: Zemědělská 1a, 613 00 Brno, pověřená osoba: Ing. René Ševčík, zaměstnanec majetkové správy Brno, tel.: 545 110 450. D. Zadavatel umožní dne 12. 12. 2016 v 13 hod. účastníkům osobní prohlídku areálu na adrese: Hroznová 63/2, 656 06 Brno, pověřená osoba: Ing. Vladimír Koláček, vedoucí Odd. majetkové správy Brno, tel.: 543 548 280.
Otevírání nabídek
22.12.2016 10:05:00


Předložení vzorků


Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele
Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Další specifikace
Plnění této veřejné zakázky je vyhrazeno pro dodavatele dle § 38 zákona, tedy pro dodavatele zaměstnávající na chráněných pracovních místech alespoň 50 % osob se zdravotním postižením podle zvláštního právního předpisu (ust. § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, dále jen „ZOZ“). Splnění této podmínky účastník prokáže ve své nabídce přiložením potvrzení Úřadu práce České republiky – krajské pobočky nebo pobočky pro hlavní město Prahu nebo přiložením potvrzení/rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení. Účastník odpovídá za soulad objemu jím nabízeného plnění s ust. § 81 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Trestní bezúhonnost - uchazeč se zavazuje, že zajistí, aby zaměstnanci, kteří budou k výkonu služby určeni, byli osoby způsobilé, morálně bezúhonné bez zápisu v rejstříku trestů. Pracovník ostrahy bude vybaven stejnokrojem, musí komunikovat v českém jazyce. Pro pracovníka ostrahy bude k dispozici místnost recepce v objektu a sociální zařízení. Veškeré potřebné vybavení (pracovní oblečení, výzbroj) bude povinen zajistit uchazeč v rámci měsíční paušální odměny.
Účastník předloží pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu pro pojistná nebezpečí s limitem plnění nejméně ve výši 20.000.000,- Kč.
Platební podmínky: Cena za plnění veřejné zakázky bude zadavatelem hrazena měsíčně za uplynulý kalendářní měsíc, na základě daňového dokladu – faktury vystavené dodavatelem nejdříve první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který se měsíční odměna hradí. Splatnost faktury je 15 dnů ode dne doručení daňového dokladu na příslušnou adresu zadavatele. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných zákonných ustanovení, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a číslo smlouvy. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. Zálohy či jakékoliv jiné platby předem na plnění veřejné zakázky nebudou poskytnuty. Další obchodní podmínky a podrobná specifikace požadovaných služeb jsou vymezeny v jednotlivých návrzích smluv a jednotlivých směrnicích pro ostrahu objektů ÚKZÚZ, které jako přílohy jednotlivých smluv tvoří součást této výzvy.
Před podpisem smlouvy vyzve zadavatel vybraného dodavatele právnickou osobu k identifikaci všech osob, které jsou jeho skutečnými majiteli dle § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb. a k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah uvedených osob k dodavateli, zejména: - výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, - seznam akcionářů, - rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, - společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy apod.
Krzysztof Czerný v.r.
Subproces: ET-010-010-190

Uživatelské položky

Zpráva

Název: Výzva k podání nabídky
Odesílatel: Česká republika - Ústřední...
Doručeno: 01.12.2016 14:39:27

Elektronický podpis zprávy

Vydáno pro (CN - ob. jméno): Mgr. Krzysztof Czerný
Vydáno pro (O - organizace): Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský [IČ 00020338]
Vydavatel (CN - ob. jméno): PostSignum Qualified CA 2

Časové razítko zprávy

Čas: 01.12.2016 14:39:27
Vystavitel (O - organizace): První certifikační autorita, a.s.
Vystavitel (CN - ob. jméno): I.CA Time Stamping Authority TSS

Elektronické podpisy formuláře

Elektronický podpis

Vydáno pro (CN - ob. jméno): Mgr. Krzysztof Czerný
Vydáno pro (O - organizace): Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský [IČ 00020338]
Vydavatel (CN - ob. jméno): PostSignum Qualified CA 2

Časové razítko

Čas: 01.12.2016 14:29:02
Vystavitel (O - organizace): První certifikační autorita, a.s.
Vystavitel (CN - ob. jméno): I.CA Time Stamping Authority TSS

Elektronický podpis

Vydáno pro (CN - ob. jméno): Mgr. Krzysztof Czerný
Vydáno pro (O - organizace): Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský [IČ 00020338]
Vydavatel (CN - ob. jméno): PostSignum Qualified CA 2

Časové razítko

Čas: 01.12.2016 14:29:32
Vystavitel (O - organizace): První certifikační autorita, a.s.
Vystavitel (CN - ob. jméno): I.CA Time Stamping Authority TSS

Verze formuláře

# Vloženo Poslední změna
3 01.12.2016 14:24 Krzysztof Czerný 01.12.2016 14:24 Krzysztof Czerný právě zobrazena
2 01.12.2016 14:17 Krzysztof Czerný 01.12.2016 14:24 Krzysztof Czerný
1 29.11.2016 11:06 Krzysztof Czerný 01.12.2016 14:17 Krzysztof Czerný

Kontextová navigace