Domů  /  Zadávací řízení  /  Myš + HDD dokovací stanice  /  Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výpis systémových zpráv

T01 - zobrazení formuláře

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Zadavatel

Úřední název zadavatele:
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
IČO: 45251002

Sídlo/místo podnikání:
Škrétova 44/6
120 00  Praha 2

Kontaktní osoba:
: Jan Šetina, DiS.
: setina.j@rrtv.cz
: 274813830

Specifikace VZ

Název VZ: Myš + HDD dokovací stanice
Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva
Druh VZ: Dodávky (zboží)
Systémové číslo: T002/17/V00053966

16.06.2017 12:03:00
detail VZ

Identifikace zadavatele

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Jan Šetina, DiS.
setina.j@rrtv.cz
274813830

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ
Myš + HDD dokovací stanice
Evidence kontaktních údajů
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Jan Šetina, DiS.
setina.j@rrtv.cz
274813830
Evidenční číslo zadavatele
Druh veřejné zakázky
Dodávky (zboží)
Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy


Určení RS, na základě které je VZ zadávána
Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení


Specifikace rámcové smlouvyPředmět VZ
Myš + HDD dokovací stanice
Položky předmětu VZ
myš
30237410-6 - Počítačová myš
30237410-6 - Počítačová myš
Myš bezdrátová, dobíjecí s technologií Multi-Touch, Bluetooth, Lightning Port
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
1,00
ks
2 000,00
2 000,00
USB 3.0 dokovací stanice
30237200-1 - Počítačová příslušenství
30237200-1 - Počítačová příslušenství
vstupní rozhraní USB 3.0
přenosová rychlost až 5 Gbps
porty externí 2x SATA
podpora zařízení 2.5" HDD, 3.5" HDD
připojení vstupu USB 3.0 Type B-F konektor
napájení externí AC adapter

kompatibilní s USB 3.0
zpětně kompatibilní s USB 2.0
podpora přenosových rychlostí 12 / 480 / 5000 Mbit/s (full / high / super speed)
podpora 2.5" a 3.5" SATA III/II/I HDD/SSD všech kapacit
vyhovuje Serial ATA 3.1 specifikaci (SATA/600), přenosové rychlosti až 6 Gb/s
vyhovuje Serial ATA 2.0 specifikaci (SATA/300), přenosové rychlosti až 3 Gb/s (300 MB/s)
vyhovuje Serial ATA 1.0 specifikaci (SATA/150), přenosové rychlosti až 1.5 Gb/s (150 MB/s)
celková propustnost / přenosová rychlost stanice je dána použitým USB 3.0 rozhraním (teor. 5 Gbit/s)
podpora UASP (USB Attached SCSI Protocol) a BOT (Bulk-Only Transport)
možnost připojení zařízení za chodu díky podpoře Hot Plug
plná podpora Plug and Play
podpora HDD Auto Spin down - vypínání disků při nečinnosti
připojení přes odolný velký USB 3.0 type B female konektor
USB 3.0 kabel USB 3.0 type A male / USB 3.0 type B female délky 70 cm součástí balení
3 LED indikující napájení HDD docku a aktivitu disků v obou šachtách
vypínač napájení
napájení přes kompaktní externí AC/DC adapter 12V - 2,5A (30W) s přívodním kabelem délky 150 cm
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
1,00
ks
800,00
800,00
Dělení na části


Předpokládaná hodnota VZ
2 800,00
koruna česká

Výběr postupu zadání VZ

VZMR: Otevřená výzva

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od do . Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je měsíců ode dne podpisu smlouvy. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Doba a místo plnění

Praha 2
Škrétova
44
6
120 00
Česká republika

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů
Požadavek na kvalifikaci dodavatelů

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 74 ZZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti podle § 239 ZZVZ, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne
20.07.2017

Platební a obchodní podmínky
Návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže) je součástí zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím předloženou nabídkou. V návrhu smlouvy především doplní nabídkovou cenu a další údaje a podmínky, které reagují na podmínky zadávací dokumentace.
objednávka

Způsob a doba podání nabídky

27.06.2017 08:00:00
Způsob podání nabídky

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnoceníJakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?

dle pořadí doručení


Dílčí hodnotící kritéria a subkritéria
Kriterium Nabídková cena
Nabídková cena


100,00

Absolutní omezení hodnot

Omezení hodnot pro účely hodnoceníSpecifikace e-aukcePožadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána

český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy


Stanovení povinnosti šifrovat nabídku


Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním řádu e-tržiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržiště.Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění


Otevírání nabídek
27.06.2017 08:00:00


Předložení vzorků


Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele
Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Jan Šetina v.r.
Subproces: ET-010-010-190

Uživatelské položky

Přílohy

Zpráva

Název: Výzva k podání nabídky
Odesílatel: Rada pro rozhlasové a...
Doručeno: 16.06.2017 12:07:26

Verze formuláře

# Vloženo Poslední změna
1 16.06.2017 12:03 Jan Šetina 16.06.2017 12:03 Jan Šetina právě zobrazena

Kontextová navigace