Domů  /  Katalog organizací  /  MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ  /  Detail uživatele

Výpis systémových zpráv

Profil uživatele

Jméno: Pavel Broum
Funkce/pracovní pozice:
E-mail: pavel.broum@mze.cz
Telefon – zaměstnání:
Mobilní telefon:

Profil organizace

Název: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 00020478
DIČ: není
Tel (ústředna): 221 811 111
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
Kontaktní osoba: Broum Pavel
Webová adresa: http://mze.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Těšnov 65/17
Obec: 11000 Praha Nové Město
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
PT Průzkum trhu - spisová služba
Předmětem marketingového průzkumu je - viz příloha ve wordu. Neukončeno
VZ mobilní klimatizace 16.07.2019 08:00
mobilní klimatizace Neukončeno
PT Cenová nabídka na zařízení Next Generation Intrusion Prevention system...
Předmětem tohoto průzkumu je získání indikativní cenové nabídky na zařízení Next Generation Intrusion Prevention system NGIPS - blíže viz přílohy. Neukončeno
PT Bezpečnostní audity a penetrační testování
Jedná se o zajištění bezpečnostních informačních auditů a komplexních penetračních testů, včetně souvisejících služeb. Audity a testy slouží k ověření a zajištění odpovídající úrovně zabezpečení systémů, aplikací, infrastruktury provozované v prostředí MZe a to na dobu 4 let. Cílem vyhlášeného průzkumu je získání informace o ceně za 1 MD a celkové ceně Neukončeno
VZ Realizace výtahu a bezbariérového vstupu v budově MZe ve Strakonicích 05.08.2019 10:00
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vestavbě nového výtahu a realizaci bezbariérového přístupu v budově ministerstva zemědělství ve Strakonicích. Neukončeno
1 2 3 11 21 101 ... 194
Identifikátor profilu zadavatele: 478980
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace