Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Podpůrný a garanční rolnický…

Výpis systémových zpráv

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Název: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
IČO: 49241494
DIČ: CZ49241494
Tel (ústředna): 225 989 400
Kategorie zadavatele: Jiná právnická osoba (dle § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Jiný – nutno uvést
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/podpurny-a-garancni-rolnicky-a-lesnicky-fond-a-s
Kontaktní osoba: Cikler Jiří
Webová adresa: http://www.pgrlf.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Sokolovská 394/17
Obec: 18600 Praha Karlín
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Proof of Concept Data cleaning 17.09.2020 10:00
Předmětem poptávky je vytvoření úvodní studie řešení vyčištění dat (dále jen také „Úvodní studie“), jež je součástí zamýšleného řešení (Analytická fáze). Úvodní studie bude zahrnovat analýzu potřebnou pro návrh realizace řešení, tedy hrubý technický design, rámcový projektový plán a odhad náročnosti realizace. Předpokládá se, že vlastní realizace bude v druhé Realizační fázi předmětem... Zadáno
VZ Poskytování telekomunikačních služeb mobilního operátora 03.09.2020 10:00
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě mobilního operátora v objemu a rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací a jejími přílohami. Zadáno
VZ WEB - redesign 24.08.2020 10:00
1. Vytvoření nového webu www.pgrlf.cz 1.1. Zpracování analýzy požadavků na nový web • Moderní vzhled • Jednoduchá orientace pro klienty • Responzivní design 1.2. Zpracování grafického návrhu webu 1.3. Nasazení nové šablony a její transformace do požadovaného designu • Vyžadováno standardní prostředí se širokou podporou a počtem instalací větším než 1 milion. 1.4. Programování a... Zadáno
VZ Aplikace pro řízení rizik bezpečnosti informací a poskytování služeb... 26.05.2020 10:00
Předmětem zakázky je poskytnutí licence k aplikaci pro řízení rizik bezpečnosti informací (ISMS) a poskytování služeb security konzultantů. Bližší údaje jsou uvedeny ve smlouvě a jejich přílohách a dalších přiložených materiálech Zadáno
VZ Proof of Concept Data cleaning 07.05.2020 10:00
Předmětem zakázky je vytvoření sady dokumentů obsahujících analýzu stavu dat a business a technických požadavků. Dále návrh technického řešení, konsolidace a oprav dat a návrh projektového plánu. Nástin způsobu technického řešení, způsob provedení analýzy a vytvoření designu, způsob realizace a řízení projektu, charakteristika řešitelského týmu, harmonogram řešení a požadavky na součinnost vč.... Zrušeno
1 2 3 11 21 ... 31
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace