Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Podpůrný a garanční rolnický…

Výpis systémových zpráv

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Název: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
IČO: 49241494
DIČ: CZ49241494
Tel (ústředna): 225 989 400
Kategorie zadavatele: Jiná právnická osoba (dle § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Jiný – nutno uvést
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/podpurny-a-garancni-rolnicky-a-lesnicky-fond-a-s
Kontaktní osoba: Cikler Jiří
Webová adresa: http://www.pgrlf.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Sokolovská 394/17
Obec: 18600 Praha Karlín
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Poskytnutí licencí 13.08.2019 10:00
Položka Kód Popis Cena FortiClient Security Fabric Agent with FortiSandbox Cloud FC1-15-EMS01-299-02-36 Security Fabric Agent with EPP license subscription for 25 endpoints. Includes Fabric Agent, Anti-Malware, Remote Access, Web Filter, Vulnerability Scan, Software Inventory, Application Firewall, SSOMA, Threat Outbreak Detection, Sandbox Agent with Cloud Sandbox subscription, Central... Zadáno
VZ Aplikační podpora webové prezentace www.pgrlf.cz 07.08.2019 10:00
Stručný popis zakázky: Předmětem VZ je analýza, návrh opatření a následná realizace opatření v následujících oblastech: 1) Zajištění kontinuálního provozu webové prezentace 2) Zajištění bezpečnosti provozu webové prezentace 3) Zajištění legislativních nároků webové prezentace (GDPR, ostatní legislativní požadavky) 4) Aplikační podpora do 31. 12. 2019. Popis předmětu VZ: 1) Zajištění... Zadáno
VZ PoC pro zavedení IDM nástroje midPoint v prostředí PGRLF a.s. 12.07.2019 10:00
V prostředí PGRLF bude nainstalováno PoC opensource IDM nástroj midPoint, centrální systém pro řízení identit (identity management). V rámci PoC: 1. bude naimplementován opensource IDM nástroj midPoint. 2. si bude tento systém načítat informace z autoritativního zdroje (personální systém). a. Vzhledem k tomu, že personální systém obsahuje citlivé informace (zejména mzdy) IDM nebude napojeno... Zadáno
VZ Jazyková výuka zaměstnanců PGRLF 03.07.2019 10:00
Jazyková výuka zaměstnanců PGRLF z anglického jazyka. Bude 9 skupin zaměstnanců maximálně o 5 osobách (3x začátečníci, 2x mírně pokročilí, 3x středně pokročilí, 1x pokročilí) a 5 individuálních výuk (2 středně pokročilí a 3 pokročilí). Výuka bude probíhat v případě skupin výhradně v době od 8:00 hod. do 9:00 hod. nebo od 15:00 hod. do 16:00 hod. U individuálních výuk na čase nezáleží (je možný... Zadáno
VZ Analýza bezpečnostních rizik informačních aktiv a vypracování návrhu... 20.06.2019 10:00
Analýza rizik stávajícího systému dle ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002: proces porovnávání odhadovaných rizik proti přínosu a/nebo ceně možných bezpečnostních opatření, který se skládá z následujících částí: a) Návrh a schválení metodiky pro provedení analýzy rizik Hodnocení a řízení rizik je zcela individuální pro každou organizaci. Konzultanti do 60 dní od podpisu smlouvy formálně... Zadáno
1 2 3 11 21 ... 28
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace