Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Státní veterinární ústav Praha

Výpis systémových zpráv

Státní veterinární ústav Praha

Název: Státní veterinární ústav Praha
Právní forma: Příspěvková organizace
IČO: 00019305
DIČ: -
Tel (ústředna): 251031111
Fax (ústředna): 220920655
Kategorie zadavatele: Státní příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. c) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Jiný – nutno uvést
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/statni-veterinarni-ustav-praha
Kontaktní osoba: Král Petr

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Sídlištní 136/24
Obec: 165 03 Praha 6
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Nákup 2 ks mycího a desinfekčního automatu pro využití v laboratoři 03.12.2019 11:00
Jedná se o nákup 2 ks mycího a desinfekčního automatu pro využití v laboratoři, 1x s horkovzdušným sušením, 1x bez horkovzdušného sušení, včetně příslušenství a mycí chemie, včetně posudku o opravitelnosti/neopravitenosti a případně ekologické likvidaci dvou stávajících myček. Neukončeno
VZ Dodávka tří nových kusů užitkových vozů N1 pro svoz vzorků a kadáveru... 18.06.2019 12:00
Dodávka tří nových kusů užitkových vozů N1 pro svoz vzorků a kadáveru zvířat vybavených chladícím agregátem a izotermní skříní dle specifikace a rozsahu požadovaného plnění, viz přílohy VZ. Maximální přípustná celková cena nabídky je do 2 000 000 Kč bez DPH. Zadáno
VZ Dodávka tří nových kusů užitkových vozů N1 pro svoz vzorků a kadáveru... 30.04.2019 12:00
Dodávka tří nových kusů užitkových vozů N1 pro svoz vzorků a kadáveru zvířat vybavených chladícím agregátem a izotermní skříní dle specifikace a rozsahu požadovaného plnění, viz přílohy VZ. Maximální přípustná celková cena nabídky je do 2 000 000 Kč bez DPH. Zrušeno
VZ Zajištění recepční služby ve Státním veterinárním ústavu Praha s... 18.04.2019 08:00
Zajištění recepčních služeb včetně příjmu, evidence, uskladnění a distribuce biologického materiálu spolu s kontrolou objektů SVÚ Praha. Zadáno
VZ Systém pro automatickou analýzu nukleových kyselin 28.11.2018 08:00
Jedná se o systém pro automatickou analýzu nukleových kyselin pro laboratoř SVÚ Praha spojený s počítačovou interpretací a vizualizací výstupu, s robotickým dávkováním z jednotlivých zkumavek i 96-jamkových miktrotitračních destiček. Zadáno
1 2 3 11 21 ... 24
Identifikátor profilu zadavatele: 514096
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace