Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Státní veterinární ústav Praha

Výpis systémových zpráv

Státní veterinární ústav Praha

Název: Státní veterinární ústav Praha
Právní forma: Příspěvková organizace
IČO: 00019305
DIČ: -
Tel (ústředna): 251031111
Fax (ústředna): 220920655
Kategorie zadavatele: Státní příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. c) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Jiný – nutno uvést
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/statni-veterinarni-ustav-praha
Kontaktní osoba: Král Petr

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Sídlištní 136/24
Obec: 165 03 Praha 6
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Dodávka tří kusů kvalitních užitkových vozů N1 pro svoz vzorků a... 19.06.2018 12:00
Dodávka tří kusů kvalitních užitkových vozů N1 pro svoz vzorků a kadáveru zvířat vybavených chladícím agregátem a izotermní skříní dle specifikace a rozsahu požadovaného plnění, viz přílohy VZ. Maximální přípustná celková cena nabídky je do 2 000 000 Kč bez DPH. Neukončeno
VZ Nákup 2 ks mycího a desinfekčního automatu pro využití v laboratoři 11.06.2018 15:00
Jedná se o nákup 2 ks mycího a desinfekčního automatu pro využití v laboratoři, 1x s horkovzdušným sušením, 1x bez horkovzdušného sušení, včetně příslušenství a mycí chemie, včetně posudku o opravitelnosti/neopravitenosti a případně ekologické likvidaci dvou stávajících myček. Neukončeno
VZ Dodávka tří kusů kvalitních užitkových vozů N1 pro svoz vzorků a... 31.05.2018 12:00
Dodávka tří kusů kvalitních užitkových vozů N1 pro svoz vzorků a kadáveru zvířat vybavených chladícím agregátem a izotermní skříní dle specifikace a rozsahu požadovaného plnění, viz přílohy VZ. Zrušeno
VZ Administrátorské služby ITC 04.05.2018 11:00
VZ na poskytování administrátorských služeb z oblasti ITC (přičemž administrátorskými ITC službami se rozumí poskytování souhrnu instalačních, konfiguračních, dokumentačních a dohledových činností). Zadáno
VZ Zajištění úklidu a pomocných prací v SVÚ Praha 18.04.2018 08:00
Provádění úklidových a pomocných prací dle zadané specifikace ve Státním veterinárním ústavu Praha s požadavkem na zajištění úklidu dvěma pracovníky současně v rozsahu 12ti hodinové pracovní doby s pracovní dobou úklidu mezi 6-18 hodinou. Veškeré dezinfekční, smáčení a čistící prostředky na podlahu, sklo, keramiku a sanitu dodá sám dodavatel služeb. Dodavatel služeb vyplní "Tabulku k vyplnění... Zadáno
1 2 3 11 21 ... 23
Identifikátor profilu zadavatele: 514096
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace