Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Česká centra

Výpis systémových zpráv

Česká centra

Název: Česká centra
Právní forma: Příspěvková organizace
IČO: 48546038
DIČ: CZ-48546038
Tel (ústředna): 234668211
Kategorie zadavatele: Státní příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. c) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost, Rekreace, kultura a náboženství
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/ceska-centra
Kontaktní osoba: Hadkova Ivana

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Václavské nám. 816/49
Obec: 110 00 Praha 1
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Nákup notebooku 18.12.2015 08:30
Jedná se o nákup 1 ks přenosného počítače. Bližší specifikace a rozsah plnění je uvedena v zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu zadání. Zadáno
VZ Monitory k pracovním stanicím 18.12.2015 08:30
Jedná se o nákup 9 ks monitorů. Bližší specifikace a rozsah plnění je uvedena v zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu zadání. Zadáno
VZ Anglický překlad českého textu do katalogu 10.12.2015 09:00
Překlad doprovodného textu k projektu z českého jazyka do angličtiny (britská) Rozsah: 20 normostran (1 NS je 1 800 znaků včetně mezer z cílového textu) Forma: Zpracování v elektronické podobě, Word Poznámka: Odborný text – v textu se objevuje terminologie z oblasti biologie a chemie. Zadáno
VZ Anglický překlad textu k projektu Českých center 09.11.2015 09:30
Překlad doprovodného textu k projektu z českého jazyka do angličtiny (britská) Rozsah: 20 normostran (1 NS je 1 800 znaků včetně mezer z cílového textu) Forma: Zpracování v elektronické podobě, Word Poznámka: Odborný text – v textu se objevuje terminologie z oblasti biologie a chemie. Zadáno
VZ Překlad Výroční zprávy Českých center 2014 14.09.2015 09:30
Překlad Výroční zprávy Českých center za rok 2014 z českého jazyka do angličtiny (britská) Rozsah: 80 normostran (1 NS je 1800 znaků včetně mezer z cílového textu) Forma: Zpracování v elektronické podobě, Word Zadáno
1 2 3 4 12
Identifikátor profilu zadavatele: 344677
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace