Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Česká centra

Výpis systémových zpráv

Česká centra

Název: Česká centra
Právní forma: Příspěvková organizace
IČO: 48546038
DIČ: CZ-48546038
Tel (ústředna): 234668211
Kategorie zadavatele: Státní příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. c) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost, Rekreace, kultura a náboženství
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/ceska-centra
Kontaktní osoba: Hadkova Ivana

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Václavské nám. 816/49
Obec: 110 00 Praha 1
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
PT Pronájem skladových prostor
Pronájem skladových prostor Neukončeno
PT Pronájem skladových prostor
Pronájem skladových prostor Zrušeno
VZ Nákup hygienických prostředků pro ČDM 29.12.2016 08:00
Jedná se o jednorázovou dodávku hygienických prostředků do Českého domu Moskva, Ruská Federace. Podrobnější specifikace dodávky tvoří přílohu č.1 zadávací dokumentace této veřejné zakázky. Zrušeno
VZ Opravy a údržba služebních vozidel 21.03.2016 09:00
Předmětem plnění bude provádění pravidelných servisních prohlídek dle předpisu výrobce vozidla a běžných oprav dle potřeb vozového parku. Opravy budou prováděny v nejvyšší kvalitě za použití homologovaných náhradních dílů při dodržení doporučení výrobce. Podrobnosti k zadání viz příloha - zadávací dokumentace; stanovení ceny - suma ocenění všech určených referenčních položek v příloze č.1... Zadáno
VZ Nákup hygienických prostředků pro ČDM 11.03.2016 08:00
Jedná se o jednorázovou dodávku hygienických prostředků do Českého domu Moskva, Ruská Federace. Podrobnější specifikace dodávky tvoří přílohu č.1 zadávací dokumentace této veřejné zakázky. Zrušeno
1 2 3 11 ... 12
Identifikátor profilu zadavatele: 344677
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace