Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Agentura ochrany přírody a…

Výpis systémových zpráv

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Název: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 62933591
DIČ: CZ62933591
Tel (ústředna): +420 283069242
Fax (ústředna): +420 283069241
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Životní prostředí
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/agentura-ochrany-prirody-a-krajiny-ceske-republiky
Profil zadavatele (www adresa): https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil62933591
Kontaktní osoba: Kasal Petr
Webová adresa: http://www.nature.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Kaplanova 1931/1
Obec: 14800 Praha Chodov
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ LIFE CS_Výřez křovin EVL Lovoš 04.03.2019 08:00
Celková plocha vymezená nad ortofotomapou je 0,4156 ha. Z důvodu nesouvislého porostu křovin a ponechání solitérních dřevin je rozloha k výřezu snížena o 10 %, vyřezávaná výměra je tedy 0,3740 ha. Pozemek je svažitý a skalnatý, dřeviny trnité. Veškerá vyřezaná hmota bude odklizena a využita v souladu s platnými právními předpisy. Zadáno
VZ Grafika - Příroda 39 27.02.2019 09:00
specifikace: Grafický návrh, sazba a prepress publikace Příroda 39 (běžné číslo) na základě vzoru minulých čísel a dle grafického manuálu AOPK ČR. Formát: 230 x 155 mm. Součástí zakázky je: - tiskové PDF včetně titulní stránky a obálky - PDF jednotlivých kapitol /článků zvlášť - JPG titulní stránky - náhledové PDF celého čísla včetně titulní stránky a obálky (pro zveřejnění na... Zadáno
VZ Genetická analýza populací pstruha obecného v rámci projektu „Posilování... 04.03.2019 10:00
Předmětem plnění je populačně genetická analýza dodaného vzorku jedinců pstruha obecného. Předmětem zakázky je populačně genetická analýza dodaného vzorku jedinců pstruha obecného ze čtyř odlišných genetických linií v rámci projektu „Posilování populací perlorodky říční v lokalitách soustavy Natura 2000 v zeleném pásu Bavorsko – Česko“ finančně podpořeného z prostředků Cíl EÚS Česká republika... Zadáno
VZ LIFE CS_BS pod Košťálovem_Výřez nežádoucích dřevin 04.02.2019 08:00
Provedení opatření v rámci projektu "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Českém středohoří", LIFE16 NAT/CZ/000639, aktivita C1 (výřezy). Jedná se o výřez nesouvislého porostu nežádoucích dřevin na vymezené ploše nad ortofotopmapou o rozloze 4,4348 ha, p. p. č. 391/1 k. ú. Teplá u Třebenic. Na ploše jsou místa bez dřevin, budou zde ponechány veškeré... Zadáno
VZ LIFE CS_Výřezy na Holém vrchu u Hlinné 01.02.2019 08:00
Celková plocha vymezená nad ortofotomapou je 1,4190 ha. Z důvodu nesouvislého porostu křovin a ponechání dřevin ve stromovém patře je rozloha k výřezu snížena o 25 %, vyřezávaná výměra je tedy 1,0643 ha. Pozemek je hůře dostupný, extrémně svažitý a skalnatý a dřeviny trnité. Veškerá vyřezaná hmota bude odklizena a využita v souladu s platnými právními předpisy. Zadáno
1 2 3 11 21 101 201 ... 408
Identifikátor profilu zadavatele: 347291
Další používaná e-tržiště: www.tendermarket.cz
Bankovní spojení: AOPK ČR
Název účtu: AOPK ČR
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 18228-011
Kód banky: 0710
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace