Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Agentura ochrany přírody a…

Výpis systémových zpráv

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Název: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 62933591
DIČ: CZ62933591
Tel (ústředna): 951 421 242
Fax (ústředna): 951 421 241
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Životní prostředí
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/agentura-ochrany-prirody-a-krajiny-ceske-republiky
Profil zadavatele (www adresa): https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil62933591
Kontaktní osoba: Kasal Petr
Webová adresa: http://www.nature.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Kaplanova 1931/1
Obec: 14800 Praha Chodov
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Realizace ZP pro sysla obecného - úprava stanovištních podmínek pomocí... 30.05.2022 08:00
Předmětem VZ je provedení opatření na přímou podporu kriticky ohroženého sysla obecného úpravou stanovištních podmínek na 8 plochách v evropsky významné lokalitě Raná-Hrádek, p. p. č. 248, 249, 256/1, 256/2, 1161, 1165, 1200/1, 1167, 1159, 1158/1, 1158/2, 1158/5, 1172, 1173/2, 1171, 1198, 1140/7, 1140/8 v k. ú. Raná u Loun. Podrobnosti v ZD. Zadáno
VZ Ruční kosení NPR Brouskův mlýn 17.05.2022 10:00
Předmětem VZ je ruční kosení silně podmáčených a rašelinných luk a náletových porostů na přechodových až slatinných rašeliništích (celkem 6 ploch), včetně likvidace hmoty mimo cenné kosené plochy, v době předání díla bude biomasa odvezena mimo NPR Brouskův mlýn a mimo jeho ochranné pásmo, v souladu s právními předpisy. Celková plocha 8,54 ha. Podrobnosti jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky... Zadáno
VZ Koncepce práce s návštěvnickou veřejností pro CHKO Orlické hory 08.12.2021 08:00
Zpracování studie – Koncepce práce s návštěvnickou veřejností pro chráněnou krajinnou oblast Orlické hory. analytická, plánovací a aplikační část, která budou obsahovat interpretační plán CHKO včetně aktualizace interpretačního plánu Domu přírody Orlických hor a hodnocení únosné kapacity území. Koncepce bude podkladem pro činnost AOPK ČR, pro vypracování plánu péče, zvláště pak kap. Práce s... Zadáno
VZ Lesní práce v NPR Špraněk - část Budování oplocenek v NPR Špraněk -... 23.11.2021 10:00
Jedná se o část veřejné zakázky malého rozsahu "Lesní práce v NPR Špraněk". Další části veřejné zakázky budou zadány v samostatných zadávacích postupech. Předmětem veřejné zakázky je stavba 483 m drátěných oplocenek na kamenitém podloží v NPR Špraněk. Konkrétně se bude jednat o podporu předmětu ochrany: 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum. Zadáno
VZ Lesní práce v NPR Špraněk – část Vyžínání buřeně v NPR Špraněk – 2.... 22.11.2021 10:00
Jedná se o část veřejné zakázky malého rozsahu "Lesní práce v NPR Špraněk". Další části veřejné zakázky budou zadány v samostatných zadávacích postupech. Předmětem veřejné zakázky je vyžínání buřeně v NPR Špraněk. Bližší specifikace viz návrh smlouvy včetně příloh. Zadáno
1 2 3 11 21 101 201 ... 445
Identifikátor profilu zadavatele: 347291
Další používaná e-tržiště: www.tendermarket.cz
Bankovní spojení: AOPK ČR
Název účtu: AOPK ČR
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 18228-011
Kód banky: 0710
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace