Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Agentura ochrany přírody a…

Výpis systémových zpráv

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Název: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 62933591
DIČ: CZ62933591
Tel (ústředna): 951 421 242
Fax (ústředna): 951 421 241
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Životní prostředí
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/agentura-ochrany-prirody-a-krajiny-ceske-republiky
Profil zadavatele (www adresa): https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil62933591
Kontaktní osoba: Kasal Petr
Webová adresa: http://www.nature.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Kaplanova 1931/1
Obec: 14800 Praha Chodov
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ RD - VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ OCHRANY PŘÍRODY V KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTECH... 29.03.2023 09:00
Poskytnutí prezenčního školení v komunikačních dovednostech pro zaměstnance AOPK ČR jednající s vlastníky a uživateli pozemků ve zvláště chráněných územích, vč. lokalit soustavy Natura 2000. Zadáno
VZ Správa obsahu a analýzy datových zdrojů 23.03.2023 09:00
Předmětem VZ je poskytování služeb správy obsahu a analýzy datových zdrojů, které zahrnují tyto činnosti: a) analýzy provázání a kontrola validity unikátních citací bibliografických zdrojů v rámci Informačního systému ochrany přírody (ISOP) a návrhy dílčích úprav systému; b) provedení kontrol navázání inventarizačních průzkumů a plánů péče u chráněných území evidovaných v Digitálním registru... Zadáno
VZ Správa knihovního fondu AOPK ČR 2023 21.02.2023 09:00
Jedná se o zajištění správy knihovny a knihovního fondu AOPK ČR, který obsahuje přibližně 20 000 svazků. Předpokladem pro tuto práci je SŠ nebo VŠ knihovnického směru, znalost knihovnických standardů a katalogizace (AACR2, MARC 21), základní znalost anglického jazyka, znalost knihovního systému KP-win SQL, Verbis, Portaro. Zaměření fondu: životní prostředí, krajina a příroda, botanika,... Zadáno
VZ Výřez náletových dřevin Pastvisko u Lednice 23.01.2023 09:00
Výřez náletových dřevin na pozemku parc. č. 1939 v k.ú Lednice na Moravě včetně následné aplikace herbicidu a překosení výmladků. Víceletá smlouva do roku 2025. Zadáno
VZ Případová studie jezer Poděbrady a Chomoutov v CHKO Litovelské Pomoraví 13.01.2023 09:00
Cílem studie je zjistit: • které procesy (samovolně probíhající i člověkem vyvolané či ovlivňované) mají dopad na ekologický stav štěrkopískových jezer, • které z těchto procesů lze praktickým managementem ovlivňovat (a jakým způsobem, a s jakou úspěšností), s cílem dosažení/udržení dobrého ekologického stavu jezer, • které ukazatele hodnotící stav jezerního ekosystému lze využít pro... Zadáno
1 2 3 11 21 101 201 ... 450
Identifikátor profilu zadavatele: 347291
Další používaná e-tržiště: www.tendermarket.cz
Bankovní spojení: AOPK ČR
Název účtu: AOPK ČR
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 18228-011
Kód banky: 0710
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace