Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Agentura ochrany přírody a…

Výpis systémových zpráv

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Název: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 62933591
DIČ: CZ62933591
Tel (ústředna): +420 283069242
Fax (ústředna): +420 283069241
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Životní prostředí
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/agentura-ochrany-prirody-a-krajiny-ceske-republiky
Profil zadavatele (www adresa): https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil62933591
Kontaktní osoba: Šmídová Světlana
Webová adresa: http://www.nature.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Kaplanova 1931/1
Obec: 14800 Praha Chodov
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Tisk a doprava letáku Vlk obecný 08.03.2018 09:00
Tisk a doprava letáku Vlk obecný Náklad: 2 300 ks Formát: 99 × 210 mm na výšku Vazba: V1 (šitá drátem, resp. dvě skobičky) Rozsah: 16 stran včetně obálky Barevnost: 4/4 CMYK Papír: křídový papír lesklý Gramáž papíru: 150 g Data v PDF pro tisk. Zadáno
VZ Výkon technickobezpečnostního dohledu na vodních dílech AOPK ČR III.... 23.03.2018 09:00
Cílem veřejné zakázky je zajištění zhotovitele pro výkon technickobezpečnostního dohledu (dále jen "TBD") nad vodními díly a k odborné pomoci vlastníku vodních děl III. kategorie při výkonu TBD nad rybníky Velký Pařezitý, Novozámecký, Kačležský a Máchovo jezero, a to v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a... Neukončeno
VZ Nákup 30 fotopastí s příslušenstvím 06.03.2018 09:00
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele, který dodá 30 ks fotopastí s příslušenstvím. Požadované příslušenství každé z fotopastí je kovová ochranná skříňka na typ dodané fotopasti, 2 sady lithiových baterií a SD karta. Podmínky a technické parametry jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a přílohách. Neukončeno
VZ Interpretace datových zdrojů ochrany přírody a krajiny 29.01.2018 09:15
Zajištění metodické a analytické činnosti v oblasti standardizace, interpretace a prezentace datových zdrojů ochrany přírody a krajiny. Tato činnost zahrnuje: a) návrh systémového a funkčního členění datových zdrojů AOPK v souvislosti s plánovaným rozvojem webové prezentace služeb ISOP, b) návrh systematického členění a prezentace odborných dat monitoringu AOPK ČR v návaznosti na sledované... Zadáno
VZ Tisk a doprava časopisu Ochrana přírody 2018 24.01.2018 10:00
Vytištění šesti čísel časopisu OP (3000 ks/číslo) a jejich doprava na 4 určená místa v Praze. Zadáno
1 2 3 11 21 101 201 ... 380
Identifikátor profilu zadavatele: 347291
Další používaná e-tržiště: www.tendermarket.cz
Bankovní spojení: AOPK ČR
Název účtu: AOPK ČR
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 18228-011
Kód banky: 0710
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace