Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Agentura ochrany přírody a…

Výpis systémových zpráv

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Název: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 62933591
DIČ: CZ62933591
Tel (ústředna): +420 283069242
Fax (ústředna): +420 283069241
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Životní prostředí
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/agentura-ochrany-prirody-a-krajiny-ceske-republiky
Profil zadavatele (www adresa): https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil62933591
Kontaktní osoba: Kasal Petr
Webová adresa: http://www.nature.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Kaplanova 1931/1
Obec: 14800 Praha Chodov
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Nákup fotopastí pro monitoring vybraných druhů ptáků a savců 03.09.2018 09:00
Nákup 10 ks fotopastí pro plnění úkolů, které jsou součástí realizace projektu „Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a inventarizace maloplošných zvláště chráněných území v národně významných územích v České republice“, číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0005239. Bližší specifikace viz příloha č. 2 - Specifikace. „Projekt je spolufinancován Evropskou unií –... Neukončeno
VZ Nákup diktafonů a reproduktorů pro monitoring vybraných druhů ptáků a savců 03.09.2018 09:00
Nákup 80 ks diktafonů a 15 ks reproduktorů pro plnění úkolů, které jsou součástí realizace projektu „Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a inventarizace maloplošných zvláště chráněných území v národně významných územích v České republice“, číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0005239. Bližší specifikace viz příloha č. 2 - Specifikace. „Projekt je spolufinancován... Neukončeno
VZ Lesnický software a zařízení - druhé opakované řízení 27.08.2018 09:00
Předmětem zakázky je dodání následujícího software a zařízení: 27 x licence lesnického software 27 x tablet 27 x powerbanka 27 x pouzdro na tablet Parametry a technická specifikace výše uvedeného softwaru a zařízení jsou uvedeny v následujících přílohách zadávací dokumentace: Specifikace software, Technická specifikace zařízení. Licence musí být dodány nainstalované a připravené k... Neukončeno
VZ Lesnická opatření pro podporu přirozené druhové skladby v CHKO Křivoklátsko 24.08.2018 09:00
Předmětem veřejné zakázky jsou následující lesnická opatření: Na LS Nižbor - ve II. zóně CHKO v porostní skupině 426F1b, na pozemku p.č. 527/1 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu instalaci 35 ks individuální ochrany jedle - ve II. zóně CHKO v porostní skupině 426G2a, na pozemku p.č. 527/1 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu instalaci 40 ks individuální ochrany jedle a prořezávku na ploše 0,39 ha - ve... Neukončeno
VZ Softwarové licence k počítačovému vybavení pro projekt monitoring -... 14.08.2018 09:40
Dodávka: a) 33 ks licencí k softwaru Microsoft Office verze Standard OLP dle této specifikace: - licence pro státní správu - licence umožňující přechod na libovolnou nižší verzi - možnost použití licence i na mobilním zařízení uživatele (notebook, tablet); b) 33 ks softwarových licencí Irfanview; c) 33 ks softwarových licencí Total Commander Projekt je financován Evropskou unií -... Neukončeno
1 2 3 11 21 101 201 ... 395
Identifikátor profilu zadavatele: 347291
Další používaná e-tržiště: www.tendermarket.cz
Bankovní spojení: AOPK ČR
Název účtu: AOPK ČR
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 18228-011
Kód banky: 0710
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace