Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Agentura ochrany přírody a…

Výpis systémových zpráv

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Název: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 62933591
DIČ: CZ62933591
Tel (ústředna): +420 283069242
Fax (ústředna): +420 283069241
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Životní prostředí
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/agentura-ochrany-prirody-a-krajiny-ceske-republiky
Profil zadavatele (www adresa): https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil62933591
Kontaktní osoba: Kasal Petr
Webová adresa: http://www.nature.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Kaplanova 1931/1
Obec: 14800 Praha Chodov
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Obnova stepního biotopu u vysílače pod Radobýlem 06.11.2019 08:00
Obnova stepního biotopu ručním kosením a mozaikovitým výřezem nežádoucích dřevin nad 1 m výšky na části p. p. č. 5117/8 k. ú. Litoměřice dle zákresů nad ortofotomapou, která je v příloze tohoto zadávacího řízení. A. Ruční kosení Vymezená plocha zákresem nad ortofotomapou je 0,5425 ha, výměra kosené plochy je snížena z důvodu výskytu vzrostlých dřevin na 0,50 ha. V rámci ručního kosení bude... Zadáno
VZ Grafika - publikace Příroda 40 01.11.2019 09:00
Specifikace: Grafický návrh, sazba a prepress publikace Příroda 40 (Měkkýši Českého krasu - běžné číslo) na základě vzoru minulých čísel a dle grafického manuálu AOPK ČR. Formát: 230 x 155 mm. Součástí zakázky je: - tiskové PDF včetně titulní stránky a obálky - PDF jednotlivých kapitol /článků zvlášť - JPG titulní stránky - náhledové PDF celého čísla včetně titulní stránky a... Zadáno
VZ Dobroměřická pískovna - výřez a ruční kosení 01.11.2019 08:00
Obnova původních biotopů na části Dobroměřické pískovny, p. p. č. 413/16, 413/18, 413/19, 413/31, 428 k. ú. Dobroměřice. Bude provedeno: A. Ruční kosení travních porostů, především vysokých ostřic, na ploše 0,40 ha. Veškerá pokosená hmota bude shrabána, odklizena z pozemků a využita v souladu s platnými právními předpisy. Kosení bude provedeno v souladu s platným Standardem péče o přírodu a... Zadáno
VZ Raná - podzimní pastva/přepasení části EVL Raná-Hrádek 22.10.2019 08:00
Zajištění podzimní pastvy/přepasení stádem ovcí o min. počtu 100 ks na části EVL Raná-Hrádek. Zakázka bude provedena následujícím způsobem: 1. Přepasení tří ploch o celkové výměře 5,04 ha, které byly v červnu pokoseny na podporu sysla obecného. Jedná se o p. p. č. 248, 256/1, 256/2, 1158/1, 1159, 1172 k. ú. Raná u Loun. 2. Pastva na p. p. č. 240/1 k. ú. Raná u Loun, kde v letošním roce... Zadáno
VZ Raná - výřez nežádoucího nezapojeného zmlazení do 1 m výšky 22.10.2019 08:00
Výřez nezapojeného nežádoucího zmlazení dřevin na ploše 1,7 ha (výměra vymezená zákresem nad ortofotomapou je 1,9242 ha, z důvodu ploch bez zmlazení dřevin a výskytu vzrostlých dřevin na ploše, které zde zůstanou, je snížena na 1,7 ha), p. p. č. 3484/1 v k. ú. Lenešice a p. p. č. 243 a 1149/1 v k. ú. Raná u Loun. Dřeviny budou vyřezány co nejníže u země, aby bylo možné pozemky v budoucích... Zadáno
1 2 3 11 21 101 201 ... 417
Identifikátor profilu zadavatele: 347291
Další používaná e-tržiště: www.tendermarket.cz
Bankovní spojení: AOPK ČR
Název účtu: AOPK ČR
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 18228-011
Kód banky: 0710
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace