Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Městská část Praha 12

Výpis systémových zpráv

Městská část Praha 12

Název: Městská část Praha 12
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00231151
DIČ: CZ00231151
Tel (ústředna): 244 028 111
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/mestska-cast-praha-12
Profil zadavatele (www adresa): https://zakazky.praha12.cz/
Kontaktní osoba: Pauch Vojtěch
Webová adresa: https://www.praha12.cz/

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Písková 830/25
Obec: 14300 Praha Modřany
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Nákup 20 ks mini desktop PC 02.11.2017 10:00
Nákup 20 ks mini desktop PC - požadovaná specifikace - viz příloha. Maximální cena celé zakázky nesmí překročit 350.000 Kč bez DPH. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrového řízení v jakékoliv fázi bez udání důvodu! Zadáno
VZ 25 ks licencí Microsoft Office Standard 2016 SNGL MVL v multilicenčním... 01.11.2017 10:00
Microsoft Office Standard 2016 SNGL MVL v multilicenčním programu nikoliv jako OEM. Licence musí být dodány prostřednictvím licenčního programu SELECT Plus nebo Open Government (pro možnost downgrade na verzi Office Standard 2010). Součástí nabídky uchazeče budou i prosté scany dokladu/potvrzení společnosti Microsoft, že uchazeč splňuje veškeré náležitostí pro uzavření smlouvy SELECT Plus... Zadáno
VZ Nákup 20 ks mini desktop PC 31.10.2017 10:00
Nákup 20 ks mini desktop PC - požadovaná specifikace - viz příloha. Maximální cena celé zakázky nesmí překročit 350.000 Kč bez DPH. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrového řízení v jakékoliv fázi bez udání důvodu! Zrušeno
VZ 25 ks licencí Microsoft Office Standard 2016 SNGL MVL v multilicenčním... 31.10.2017 10:00
Microsoft Office Standard 2016 SNGL MVL v multilicenčním programu nikoliv jako OEM. Licence musí být dodány prostřednictvím licenčního programu SELECT Plus nebo Open Government (pro možnost downgrade na verzi Office Standard 2010). Součástí nabídky uchazeče budou i prosté scany dokladu/potvrzení společnosti Microsoft, že uchazeč splňuje veškeré náležitostí pro uzavření smlouvy SELECT Plus... Zrušeno
VZ Nákup 30 ks 24" monitorů 31.10.2017 10:00
Nákup 30 ks monitorů a 30 ks HDMI kabelů. Maximální cena celé zakázky nesmí překročit 120.000 Kč bez DPH, hodnoceny budou pouze kompletní nabídky (tj. dodání všech poptávaných položek). Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrového řízení v jakékoliv fázi bez udání důvodu! Zadáno
1 2 3 ... 4
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace