Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Městská část Praha 12

Výpis systémových zpráv

Městská část Praha 12

Název: Městská část Praha 12
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00231151
DIČ: CZ00231151
Tel (ústředna): 244 028 111
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/mestska-cast-praha-12
Profil zadavatele (www adresa): https://zakazky.praha12.cz/
Kontaktní osoba: Pauch Vojtěch
Webová adresa: https://www.praha12.cz/

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Generála Šišky 2375/6
Obec: 14300 Praha Modřany
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Nákup 3 ks serverů 14.06.2023 09:00
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks serverů se zárukou a servisní podporou na 60 měsíců. Technická specifikace a požadavky jsou uvedeny v příloze „technická specifikace“. Kritériem pro výběr nabídky bude nejnižší nabídková cena za kompletní dodávku při splnění požadovaných technických požadavků. Maximální celková nabídková cena je 1.300.000 Kč bez DPH (tj. 1.573.000‬ Kč vč. DPH). Za... Neukončeno
VZ Prodloužení záruky a podpory pro aktivní prvky CISCO MDS 9148S a CISCO... 19.05.2023 09:00
Zadavatel požaduje prodloužení záruky a podpory s možností výměny vadného HW v režimu 8x5xNBD pro 4 ks switchů Cisco MDS 9148S 16G (podpora zajištěna do 30. 9. 2023) a 4 ks switchů Cisco Catalyst 9300 (podpora zajištěna do 31. 5. 2023), které zadavatel v současné době provozuje v produkčním prostředí. Požadovaná délka prodloužení záruky je pro switche Cisco MDS 9148S 16G celkem 36 měsíců a pro... Zadáno
VZ Nákup licencí Microsoft Windows Server vč. User CAL a Exchange Server... 09.05.2023 09:00
Zadavatel aktuálně v prostředí ÚMČ Praha 12 využívá software společnosti (výrobce) Microsoft – Microsoft Windows Server 2012 R2 a Microsoft Exchange Server 2013 Standard. Vzhledem k ukončení podpory a bezpečnostních aktualizací těchto produktů ze strany výrobce požaduje zadavatel pro zajištění dalšího provozu dodat licence nejnovějších verzí produktů, u kterých je výrobcem garantovaná podpora... Zadáno
VZ Spotřební materiál - tonery 21.03.2023 09:00
Zadavatel požaduje ve všech případech dodat POUZE ORIGINÁLNÍ tonerové kazety, nikoliv kazety alternativní! Tonery musí být dodány v neporušených obalech a jejich datum výroby nesmí být starší více jak 3 roky. Je možné nabídnout tonerové kazety ve formě dualpacku či jiných zvýhodněných balení. Maximální cena celé zakázky nesmí překročit 160.000 Kč bez DPH, hodnoceny budou pouze kompletní nabídky... Zadáno
VZ Dodávka 14 ks notebooků 02.03.2023 09:00
Zadavatel požaduje dodávku 14 ks notebooků Lenovo ThinkBook (konfigurace a požadavek na záruční servis viz podrobný popis položky). Kritériem pro výběr nabídky bude nejnižší nabídková cena za kompletní dodávku při splnění požadovaných technických požadavků. Maximální celková nabídková cena je 287.000 Kč bez DPH. (347.270‬ Kč vč. DPH). Za účelem otevření nabídek, posouzení prokázání... Zadáno
1 2 3 11 ... 16
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace