Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Městská část Praha 12

Výpis systémových zpráv

Městská část Praha 12

Název: Městská část Praha 12
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00231151
DIČ: CZ00231151
Tel (ústředna): 244 028 111
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/mestska-cast-praha-12
Profil zadavatele (www adresa): https://zakazky.praha12.cz/
Kontaktní osoba: Pauch Vojtěch
Webová adresa: https://www.praha12.cz/

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Generála Šišky 2375/6
Obec: 14300 Praha Modřany
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Nákup 80 ks licencí Microsoft Office Standard 2021 Sngl LTSC v... 20.07.2022 09:00
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 80 ks licencí Microsoft Office Standard 2021 Sngl LTSC (v multilicenčním programu nikoliv jako OEM). Licence musí být dodány prostřednictvím licenčního programu, který umožní downgrade na verzi Office Standard 2016/2019. Software assurance (SA) zadavatel nepožaduje. Jediným hodnotícím kritériem pro výběr nabídky bude nejnižší nabídková cena za kompletní... Neukončeno
VZ Nákup 80 ks licencí Microsoft Office Standard 2021 Sngl LTSC v... 14.07.2022 09:00
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 80 ks licencí Microsoft Office Standard 2021 Sngl LTSC (v multilicenčním programu nikoliv jako OEM). Licence musí být dodány prostřednictvím licenčního programu SELECT Plus (pro možnost downgrade na verzi Office Standard 2016/2019). Software assurance (SA) zadavatel nepožaduje. Zadavatel požaduje nákup nových licencí, dodaných přes autorizovaného... Zrušeno
VZ Dodávka 10 ks notebooků 06.06.2022 09:00
Zadavatel požaduje dodávku 10 ks notebooků Lenovo ThinkBook (konfigurace viz podrobný popis položky). Kritériem pro výběr nabídky bude nejnižší nabídková cena za kompletní dodávku při splnění požadovaných technických požadavků. Maximální celková nabídková cena je 210.000 Kč bez DPH. (254.100 Kč vč. DPH). Za účelem otevření nabídek, posouzení prokázání kvalifikace, technických požadavků a... Zadáno
VZ Software Maintenance pro licence VMware 06.06.2022 09:00
V rámci zakázky je poptáváno prodloužení SW maintenance a podpory pro licence VMware (období 2. 12. 2022 – 1. 12. 2023), které jsou v produkčním provozu v rámci IS ÚMČ Praha 12. Podrobná specifikace požadované podpory je uvedena u jednotlivých položek. Celou zakázku realizuje jeden dodavatel, který předloží kompletní nabídku s nejnižší celkovou nabídkovou cenou. Celková cena nabídky nesmí... Zadáno
VZ Nákup 70 ks PC 20.05.2022 09:00
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 70 ks mini desktop PC. Technické požadavky na PC jsou uvedeny v příloze „technická specifikace“. Kritériem pro výběr nabídky bude nejnižší nabídková cena za kompletní dodávku při splnění požadovaných technických požadavků. Maximální celková nabídková cena je 1.246.000 Kč bez DPH (tj. 1.507.660 Kč vč. DPH). Za účelem otevření nabídek, posouzení prokázání... Zadáno
1 2 3 11 ... 14
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace