Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Městská část Praha 12

Výpis systémových zpráv

Městská část Praha 12

Název: Městská část Praha 12
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00231151
DIČ: CZ00231151
Tel (ústředna): 244 028 111
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/mestska-cast-praha-12
Profil zadavatele (www adresa): https://zakazky.praha12.cz/
Kontaktní osoba: Pauch Vojtěch
Webová adresa: https://www.praha12.cz/

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Generála Šišky 2375/6
Obec: 14300 Praha Modřany
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Nákup 40 ks PC 20.10.2023 09:00
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 40 ks mini desktop PC. Technické požadavky na PC jsou uvedeny v příloze „technická specifikace“. Kritériem pro výběr nabídky bude nejnižší nabídková cena za kompletní dodávku při splnění požadovaných technických požadavků. Maximální celková nabídková cena je 660.000 Kč bez DPH (tj. 798 600‬‬ Kč vč. DPH). Za účelem posouzení prokázání kvalifikace,... Zadáno
VZ Prodloužení záruky a podpory pro cluster IBM Storwize V5100 19.10.2023 12:00
Zadavatel požaduje prodloužení záruky a servisní podpory výrobce HW a SW s možností výměny vadného HW v režimu minimálně 8x5xNBD pro cluster IBM Storwize V5100 (podpora celého řešení je v současnosti zajištěna do června 2024), které zadavatel v současné době provozuje v produkčním prostředí jako centrální datové úložiště. Zadavatel požaduje prodloužit uvedené služby pro všechny komponenty... Zadáno
VZ Prodloužení záruky a podpory pro zálohovací software a hardware 19.10.2023 12:00
Zadavatel požaduje prodloužení záruky a servisní podpory výrobce HW a SW s možností výměny vadného HW v režimu 8x5xNBD pro řešení DELL EMC Data Protection Suite for VMware a pro datové úložiště Data Domain DD3300 sloužící pro ukládání záloh (podpora celého řešení zajištěna do 3. 8. 2024), které zadavatel v současné době provozuje v produkčním prostředí pro centrální zálohování. Požadovaná délka... Zadáno
VZ Software maintenance pro licence VMware 06.09.2023 12:00
Zadavatel požaduje prodloužení SW maintenance a podpory pro licence VMware (období 2. 12. 2023 – 1. 12. 2024), které jsou v produkčním provozu v rámci IS ÚMČ Praha 12. Podrobná specifikace požadované podpory je uvedena u jednotlivých položek. Jediným hodnotícím kritériem pro výběr nabídky bude nejnižší nabídková cena za kompletní zajištění požadované služby při splnění požadovaných technických... Zadáno
VZ Nákup 3 ks serverů 14.06.2023 09:00
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks serverů se zárukou a servisní podporou na 60 měsíců. Technická specifikace a požadavky jsou uvedeny v příloze „technická specifikace“. Kritériem pro výběr nabídky bude nejnižší nabídková cena za kompletní dodávku při splnění požadovaných technických požadavků. Maximální celková nabídková cena je 1.300.000 Kč bez DPH (tj. 1.573.000‬ Kč vč. DPH). Za... Zadáno
1 2 3 11 ... 16
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace