Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Městská část Praha 12

Výpis systémových zpráv

Městská část Praha 12

Název: Městská část Praha 12
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00231151
DIČ: CZ00231151
Tel (ústředna): 244 028 111
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/mestska-cast-praha-12
Profil zadavatele (www adresa): https://zakazky.praha12.cz/
Kontaktní osoba: Pauch Vojtěch
Webová adresa: https://www.praha12.cz/

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Písková 830/25
Obec: 14300 Praha Modřany
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Nákup 70 ks PC 03.06.2019 09:00
Nákup 70 ks mini desktop PC bude řešen uzavřením kupní smlouvy (návrh smlouvy je přílohou zadávací dokumentace). Zadavatel požaduje, aby účastníci vyplnili a ve své nabídce předložili sken podepsaného Krycího listu s celkovou nabídkovou cenou (korespondující s nabídkovou cenou uvedenou na elektronickém tržišti), sken podepsaného Čestného prohlášení, prostou kopii výpisu z obchodního... Zadáno
VZ Spotřební materiál - tonery 26.04.2019 10:00
Poptávány jsou ve všech případech POUZE ORIGINÁLNÍ tonerové kazety, nikoliv kazety alternativní! Tonery musí být dodány v neporušených obalech a jejich datum výroby nesmí být starší více jak 3 roky. Je možné nabídnout tonerové kazety ve formě dualpacku či jiných zvýhodněných balení. Maximální cena celé zakázky nesmí překročit 120.000 Kč bez DPH, hodnoceny budou pouze kompletní nabídky (tj.... Zadáno
VZ Pronájem IT techniky na zajištění voleb do Evropského parlamentu 07.02.2019 10:00
Pronájem se týká IT techniky na zajištění voleb do Evropského parlamentu (předpokládaný termín konání – 24. – 25. 5. 2019). Pronájem bude řešen uzavřením smlouvy o nájmu (viz příloha č. 1). Zadavatel požaduje vyplnit ve smlouvě zvýrazněná místa (označená textem "doplní účastník"), která budou totožná s předloženou nabídkou účastníka. Doplněný návrh smlouvy účastník uloží jako nedílnou... Zadáno
VZ Spotřební materiál - tonery 19.11.2018 10:00
Poptávány jsou ve všech případech POUZE ORIGINÁLNÍ tonerové kazety, nikoliv kazety alternativní! Tonery musí být dodány v neporušených obalech a jejich datum výroby nesmí být starší více jak 3 roky. Je možné nabídnout tonerové kazety ve formě dualpacku či jiných zvýhodněných balení. Maximální cena celé zakázky nesmí překročit 180.000 Kč bez DPH, hodnoceny budou pouze kompletní nabídky (tj.... Zadáno
VZ Zajištění software maintenance pro licence EMC Networker a servisní... 12.10.2018 15:00
V rámci zakázky je poptáváno prodloužení SW maintenance pro licence EMC Networker a zajištění servisní služby pro páskovou knihovnu DELL Power Vault TL4000 do 31.12.2020. HW i SW je v produkčním provozu v rámci IS ÚMČ Praha 12. Podrobná specifikace požadované podpory je uvedena u konkrétní položky. Celou zakázku realizuje jeden dodavatel, který předloží nabídku s nejnižší celkovou nabídkovou... Zadáno
1 2 3 ... 7
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace