Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Státní zemědělský intervenční…

Výpis systémových zpráv

Státní zemědělský intervenční fond

Název: Státní zemědělský intervenční fond
Právní forma: Fond (nár. majetku, pozemkový)
IČO: 48133981
DIČ: CZ48133981
Tel (ústředna): 222 871 620
Kategorie zadavatele: Jiná právnická osoba (dle § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Hospodářské a finanční záležitosti
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/statni-zemedelsky-intervencni-fond
Profil zadavatele (www adresa): http://e-zakazky.cz
Kontaktní osoba: Turčany Martin
Webová adresa: http://www.szif.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Ve Smečkách 801/33
Obec: 11000 Praha Nové Město
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Prodloužení podpory firewallů 10.08.2018 12:00
Prodloužení podpory firewallů FortiGate na 2 roky Neukončeno
VZ Dodávka fotoaparátů 26.07.2018 12:00
Dodávka kompaktních digitálních fotoaparátů včetně příslušenství. Poplatek tržišti nehradí dodavatel, poplatek hradí dle platné smlouvy zadavatel. Neukončeno
VZ Snímkování druhé vlny LMS pro KNM 2018 - zóna 4 04.07.2018 12:00
Předmětem díla je pořízení aktuálních měřických snímků metodou letecké fotogrammetrie, jejich zpracování a vytvoření digitálních barevných ortofot pro účely kontrol na místě dotačních opatření na plochu administrovaných pod systémem IACS. Pořízení bude provedeno v roce 2018 a navazuje na uzavřenou rámcovou dohodu ze dne 7.8. 2017. Zadáno
VZ Snímkování druhé vlny LMS pro KNM 2018 - zóna 3 04.07.2018 11:00
Předmětem díla je pořízení aktuálních měřických snímků metodou letecké fotogrammetrie, jejich zpracování a vytvoření digitálních barevných ortofot pro účely kontrol na místě dotačních opatření na plochu administrovaných pod systémem IACS. Pořízení bude provedeno v roce 2018 a navazuje na uzavřenou rámcovou dohodu ze dne 7.8. 2017. Zadáno
VZ Snímkování druhé vlny LMS pro KNM 2018 - zóna 2 04.07.2018 11:00
Předmětem díla je pořízení aktuálních měřických snímků metodou letecké fotogrammetrie, jejich zpracování a vytvoření digitálních barevných ortofot pro účely kontrol na místě dotačních opatření na plochu administrovaných pod systémem IACS. Pořízení bude provedeno v roce 2018 a navazuje na uzavřenou rámcovou dohodu ze dne 7.8. 2017. Zadáno
1 2 3 11 21 ... 32
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu: 000
Číslo účtu: 3926001
Kód banky: 0710
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace