Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Státní zemědělský intervenční…

Výpis systémových zpráv

Státní zemědělský intervenční fond

Název: Státní zemědělský intervenční fond
Právní forma: Fond (nár. majetku, pozemkový)
IČO: 48133981
DIČ: CZ48133981
Tel (ústředna): 222 871 620
Kategorie zadavatele: Jiná právnická osoba (dle § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Hospodářské a finanční záležitosti
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/statni-zemedelsky-intervencni-fond
Profil zadavatele (www adresa): https://zakazky.szif.cz
Kontaktní osoba: Turčany Martin
Webová adresa: http://www.szif.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Ve Smečkách 801/33
Obec: 11000 Praha Nové Město
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ pronájem nebytových prostor 22.11.2019 09:00
pronájem nebytových prostor na dobu určitou Zadáno
VZ oprava klimatizace v objektu Štěpánská 63, Praha 1 21.11.2019 08:00
oprava klimatizace v objektu Štěpánská 63, Praha 1 Zadáno
VZ servis a údržba automatů na vodu 21.11.2019 09:00
servis a údržba automatů na vodu v objektu Ve Smečkách 33, Praha 1 Zadáno
VZ rekonstrukce sociálního zařízení 2. patro objektu Ve Smečkách 33, Praha 1 18.11.2019 09:00
rekonstrukce sociálního zařízení ve 2. patře objektu ve Smečkách 33, Praha 1 Zadáno
VZ Služby podpory licencí ARM a PRIMAVERA 18.11.2019 12:00
Předmětem VZ je závazek Poskytovatele poskytovat Objednateli služby SW podpory výrobce k licencím ARM (Active Risk Manager) a Oracle PRIMAVERA (SW maintenance and support) a podpory řešení. Zadáno
1 2 3 11 21 ... 54
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu: 000
Číslo účtu: 3926001
Kód banky: 0710
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace