Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Výpis systémových zpráv

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Název: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 00020478
DIČ: není
Tel (ústředna): 221 811 111
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
Kontaktní osoba: Broum Pavel
Webová adresa: http://mze.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Těšnov 65/17
Obec: 11000 Praha Nové Město
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Technický dozor investora a koordinátor BOZP pro snížení energetické... 04.03.2019 12:00
Předmětem zakázky je zajištění technického dozoru investora (TDS) ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (koordinátor BOZP) ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, při realizaci akce Snížení energetické náročnosti budovy MZe... Zadáno
VZ Technický dozor investora a koordinátor BOZP pro snížení energetické... 04.03.2019 11:00
Předmětem zakázky je zajištění technického dozoru investora (TDS) ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (koordinátor BOZP) ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, při realizaci akce Snížení energetické náročnosti budovy MZe... Zadáno
PT Zapůjčení LOGmanageru na dobu 12 měsíců
Předmětem tohoto průzkumu trhu je zapůjčení LOGmanageru na dobu 12 měsíců s 1 měsíční výpovědní dobou dle přílohy. Zadáno
VZ Technický dozor investora a koordinátor BOZP pro snížení energetické... 07.03.2019 10:00
Předmětem zakázky je zajištění technického dozoru investora (TDS) ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (koordinátor BOZP) ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, při realizaci akce Snížení energetické náročnosti budovy MZe... Zadáno
VZ Zajištění podpory produktu Kofax Express Desktop 21.12.2018 08:00
Předmětem VZ je licenční podpora (kod položky 99002416) SW produktů Kofax Express Desktop pro skenery Kodak i1220. Podpora zahrnuje: - nárok na aktuální verze prostřednictvím přístupového kódu, - nárok na instalaci opravných balíčků a souborů, - nárok na technickou podporu v rámci běžné pracovní doby prostřednictvím e-mailů nebo telefonicky. Pořizovaná podpora se týká celkem 50 licencí... Neukončeno
1 11 19 20 21 22 23 31 41 121 ... 210
Identifikátor profilu zadavatele: 478980
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace