Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Výpis systémových zpráv

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Název: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 00020478
DIČ: není
Tel (ústředna): 221 811 111
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
Kontaktní osoba: Broum Pavel
Webová adresa: http://mze.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Těšnov 65/17
Obec: 11000 Praha Nové Město
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Dodávky tištěných vizitek, výroba a dodávky razítek 12.04.2024 09:00
Dodávky tištěných vizitek, výroba a dodávky razítek dle specifikace v Příloze č. 1. Neukončeno
PT PT_Výměna datových zásuvek MZe Těšnov
Prosíme o nacenění daných produktů, viz příloha Neukončeno
VZ Dodávka mobilních zařízení a tabletů a zajištění souvisejících služeb 12.04.2024 10:00
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky mobilních zařízení, tabletů a příslušenství k těmto zařízením, poskytnutí záruky za jakost zboží po dobu 2 let, zpětný odběr a ekologická likvidace nefunkčních či technicky již nevyhovujících zařízení. Neukončeno
PT PT_Podpora provozu sec infra
Předmětem je zajištění podpory provozu infrastruktury oddělení kybernetické bezpečnosti MZe včetně souvisejících služeb v prostředí objednatele, a to zejména provozu technických zařízení objednatele Neukončeno
VZ Zajištění internetové konektivity MZe Těšnov 2024+ 08.03.2024 10:00
Předmětem zakázky je zajištění internetové konektivity lokality Těšnov. Rozsah poskytovaných služeb je vymezen v rámci smlouvy prostřednictvím paušálního KL a navazujících ustanovení. Neukončeno
1 2 3 11 21 101 201 ... 262
Identifikátor profilu zadavatele: 478980
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace