Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Výpis systémových zpráv

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Název: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 00020478
DIČ: není
Tel (ústředna): 221 811 111
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
Kontaktní osoba: Broum Pavel
Webová adresa: http://mze.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Těšnov 65/17
Obec: 11000 Praha Nové Město
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
PT PT_Provoz a rozvoj aplikace Interní akty řízení (IaŘ)
Aplikace Interní akty řízení (IAŘ) je určená k řízené distribuci a seznamování se s interními akty řízení (dále také předpisy) v rámci Ministerstva zemědělství. Neukončeno
VZ Zajištění realizace přípravy návrhů a posuzování strategických materiálů... 16.09.2020 15:00
Předmětem zakázky je poskytování zejména níže uvedených služeb při přípravě návrhů a posuzování strategických materiálů v oblasti ICT po dobu 12 měsíců: Zpracování návrhů strategických materiálů v aktuální vazbě na eGov strategie a program "Digitální Česko". Návrh vazeb strategického směřování vůči oblastem infrastrukturním, provozním, bezpečnostním a architektonickým. Zajištění souladu... Zadáno
VZ Poskytnutí podpory Citrix Software Maintenance Select 16.09.2020 14:00
Předmětem VZ je zajištění podpory pro 200ks licencí produktu Citrix Software Maintenance Select - VirtualApp Advanced po dobu 12 měsíců Zadáno
PT Hlavní architekt AgriGIS MZe – Marketingový průzkum
V souvislosti s plánovanou realizací resortního GIS – IS AgriGIS poptáváme služby odborníka / odborníků v oblasti GIS a projektování IS. Náplní práce je dodávka služeb spojených s přípravou a vyhodnocením VZ a dodávkou konzultačních služeb při realizaci IS AgriGIS. Neukončeno
VZ Nákup 75 tun hnědého uhlí Bílina výhřevnost 17,6 MJ/kg pro budovu... 23.09.2020 08:00
Nákup 75 tun hnědého uhlí Bílina včetně dopravy pro budovu Bruntál na období říjen 2020-květen 2021. Zrušeno
1 2 3 11 21 101 201 ... 213
Identifikátor profilu zadavatele: 478980
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace