Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Agentura ochrany přírody a…

Výpis systémových zpráv

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Název: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 62933591
DIČ: CZ62933591
Tel (ústředna): +420 283069242
Fax (ústředna): +420 283069241
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Životní prostředí
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/agentura-ochrany-prirody-a-krajiny-ceske-republiky
Profil zadavatele (www adresa): https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil62933591
Kontaktní osoba: Kasal Petr
Webová adresa: http://www.nature.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Kaplanova 1931/1
Obec: 14800 Praha Chodov
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Výřez nežádoucích dřevin v sadu pod Oblíkem 10.11.2020 08:00
Výřez nežádoucích dřevin v EVL Oblík-Srdov-Brník na dvou plochách na p. p. č. 894/1 a 894/2 k. ú. Raná u Loun. Plocha č. 1 Výřez nežádoucího zmlazení dřevin do 1 m výšky. Vymezená plocha zákresem nad ortofotomapou je 0,8308 ha, z důvodu rozptýlených dřevin je vyřezávaná plocha snížena na 0,66 ha. Jsou zde ztížené podmínky - výřez trnitých dřevin a horší přístupnost. Plocha č. 2 Výřez dřevin... Zadáno
VZ Výřez nežádoucích dřevin na části NPR Bořeň 05.11.2020 08:00
Bude provedena úprava stanovištních podmínek na části NPR Bořeň výřezem nežádoucích druhů dřevin (převážně trnka obecná, růže šípková a svída krvavá) v nezapojeném porostu, p. p. č. 728 a 731 k. ú. Chouč. Vymezená plocha zákresem nad ortofotomapou je 3,27 ha. Na ploše budou zachovány soliterní dřeviny, větší stromoví jedinci hlohů a dále skupiny křovin pro umožnění hnízdění ptactva dle pokynů... Zadáno
VZ LIFE CS_výřez_Doerellova vyhlídka 02.11.2020 08:00
Jedná se o výřez nežádoucích dřevin do 3 m výšky na pozemku p. č. 1162 v k. ú. Prackovice nad Labem. Celková plocha vymezená zákresem nad ortofotomapou je 0,7373 ha. Z důvodu ponechání solitérních dřevin a skupinek křovin je rozloha výřezu snížena o 20 %, tj. na 0,5898 ha. Dřeviny budou vyřezány blízko u země a v ploše budou ponechány solitérní dřeviny podle pokynů pracovníka AOPK ČR... Zadáno
VZ IP LIFE - výřez nežádoucích dřevin na 3 plochách v EVL Bořeň 30.10.2020 08:00
Provedení opatření v rámci projektu Jedna příroda (Integrovaný projekt LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice – LIFE17 IPE/CZ/000005 LIFE-IP: N2K Revisited), aktivita C4 – Management lokalit soustavy Natura 2000. Provedení opatření v EVL Bořeň v rámci projektu Jedna příroda (Integrovaný projekt LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice – LIFE17 IPE/CZ/000005 LIFE-IP: N2K... Zadáno
VZ LIFE CS_výřez_Kočka_20 27.10.2020 08:00
Jedná se o výřez nežádoucích dřevin a křovin do 3 m výšky v NK Kočka na pozemcích p. č. 495/1, 495/2, 531, 532 k. ú. Žitenice. Celková plocha vymezená zákresem nad ortofotomapou je 0,6751 ha. Z důvodu nezapojeného porostu, ponechaných solitérních dřevin (zjm. ovocných) a skupinek keřů dle pokynů pracovníků AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří je rozloha výřezu snížena o 20 %, tj. na... Zadáno
1 2 3 11 21 101 201 ... 430
Identifikátor profilu zadavatele: 347291
Další používaná e-tržiště: www.tendermarket.cz
Bankovní spojení: AOPK ČR
Název účtu: AOPK ČR
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 18228-011
Kód banky: 0710
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace