Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Agentura ochrany přírody a…

Výpis systémových zpráv

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Název: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 62933591
DIČ: CZ62933591
Tel (ústředna): 951 421 242
Fax (ústředna): 951 421 241
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Životní prostředí
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/agentura-ochrany-prirody-a-krajiny-ceske-republiky
Profil zadavatele (www adresa): https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil62933591
Kontaktní osoba: Kasal Petr
Webová adresa: http://www.nature.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Kaplanova 1931/1
Obec: 14800 Praha Chodov
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Výřez náletových dřevin Pastvisko u Lednice 23.01.2023 09:00
Výřez náletových dřevin na pozemku parc. č. 1939 v k.ú Lednice na Moravě včetně následné aplikace herbicidu a překosení výmladků. Víceletá smlouva do roku 2025. Neukončeno
VZ Kácení odumřelých topolů na březích rybníka Husák v NPP Hrdibořické... 05.12.2022 09:00
Postupné kácení 12 a volné kácení 6 topolů kanadských, které jsou buď odumřelé – tzn. ve formě torz či jsou ve stavu dynamického rozpadu koruny a vykazují symptomy primárního selhání nosných struktur (kmene a kosterních větví). Pokácené stromy budou odvětveny a nachystány k odvozu. Dvě klády budou ponechány na místě k postupnému zetlení. Součástí zakázky je i likvidace vzniklého klestu... Zadáno
VZ IM IP LIFE – Pařezení – oplocenky na Vysoké stráni II. 27.10.2022 09:00
Lokalita „NPR Karlštejn (Vysoká stráň)“ – PPK-17a/16/22: Opatření v lesích ve vlastnictví AOPK ČR v CHKO Český kras. Výstavba drátěných oplocenek na experimentálních plochách inovativního managementu pařezení v rámci Integrovaného projektu LIFE Jedna příroda. Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 005 Opatření ke zlepšení druhové skladby lesních porost. Zadáno
VZ Management lokalit Gentianella praecox ssp. bohemica na Boleticku 2 -... 09.11.2022 08:00
Managementové práce na 3 lokalitách s kriticky ohroženým hořečkem časným českým na Boleticku. Zakázka je rozdělena na 2 části. V části „Olymp a Volský vrch“ jsou lokality Olymp o ploše 0,5 ha (části parcel č. 189 a 191 k. ú. Kraví hora) a Volský vrch (části parcel č. 106 a 108 k. ú. Boletice) s plochou 0,2ha. Na této části zakázky by mělo probíhat na obou lokalitách kosení křovinořezem s... Zadáno
VZ Kosení, výřezy nežádoucích dřevin a kácení v Dobroměřické pískovně v k.... 17.10.2022 08:00
Předmětem VZ je kosení, výřezy nežádoucích dřevin a kácení v Dobroměřické pískovně, p. p. č. 413/16, 413/17, 413/18, 413/19, 413/21, 413/31, 413/20, 428 v k. ú. Dobroměřice. podrobnosti v ZD. Zadáno
1 2 3 11 21 101 201 ... 449
Identifikátor profilu zadavatele: 347291
Další používaná e-tržiště: www.tendermarket.cz
Bankovní spojení: AOPK ČR
Název účtu: AOPK ČR
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 18228-011
Kód banky: 0710
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace