Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Agentura ochrany přírody a…

Výpis systémových zpráv

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Název: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 62933591
DIČ: CZ62933591
Tel (ústředna): +420 283069242
Fax (ústředna): +420 283069241
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Životní prostředí
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/agentura-ochrany-prirody-a-krajiny-ceske-republiky
Profil zadavatele (www adresa): https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil62933591
Kontaktní osoba: Kasal Petr
Webová adresa: http://www.nature.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Kaplanova 1931/1
Obec: 14800 Praha Chodov
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Grafika - publikace Příroda 41 13.11.2019 09:00
Specifikace: Grafický návrh, sazba a prepress publikace Příroda 41 (Červený seznam biotopů České republiky) na základě vzoru minulých čísel a dle grafického manuálu AOPK ČR. Formát: 230 x 155 mm. Součástí zakázky je: - tiskové PDF včetně titulní stránky a obálky - PDF jednotlivých kapitol /článků zvlášť - JPG titulní stránky - náhledové PDF celého čísla včetně titulní stránky a... Zadáno
VZ Služby správy a postimplementační podpory aplikačního SW 15.11.2019 10:00
Poskytování služeb správy a postimplementační podpory aplikačního SW po dobu max. 2 měsíců v rozsahu 200 odpracovaných hodin podpory. Dodávané služby budou provedeny vzdáleně pomocí prostřednictvím internetové sítě a případně vzdálené správy. Smlouva zahrnuje následující aktivity: Podporu uvedení do ostrého provozu pro moduly ÚAP zajišťující poskytování prostorových a průvodních dat... Zadáno
VZ Obnova stepního biotopu u vysílače pod Radobýlem 06.11.2019 08:00
Obnova stepního biotopu ručním kosením a mozaikovitým výřezem nežádoucích dřevin nad 1 m výšky na části p. p. č. 5117/8 k. ú. Litoměřice dle zákresů nad ortofotomapou, která je v příloze tohoto zadávacího řízení. A. Ruční kosení Vymezená plocha zákresem nad ortofotomapou je 0,5425 ha, výměra kosené plochy je snížena z důvodu výskytu vzrostlých dřevin na 0,50 ha. V rámci ručního kosení bude... Zadáno
VZ NPR Špraněk – budování oplocenek 21.11.2019 10:00
Na uzemí NPR Špraněk bude vybudováno 8 oplocenek na holinách po kalamitní těžbě smrku. Celková délka vybudovaných oplocenek bude 1889 m, výška drátěného pletiva a dřevěných dílců 180 cm, pro sloupky drátěných oplocenek bude použito dubové, akátové nebo modřínové dřevo. Práce budou provedeny v souladu se Standardem SPPK D02 005:2014. Podrobná specifikace díla je uvedena v samostatné příloze... Zadáno
VZ Odstranění vzrostlého náletu a dřevin v PR Příhrazské skály na vrchu Mužský 05.11.2019 10:00
Předmětem veřejné zakázky je výřez vzrostlého náletu dřevin na vrchu Mužský v PR Příhrazské skály a v ochranném pásmu na ploše o celkové výměře 1,5 ha. Část náletu tvoří vzrostlé akáty. Výřez náletu bude proveden v k.ú. Mužský na pozemku p. č. 233/1, 233/3, 233/8, 233/10, 233/12, 233/13. Na lokalitě budou odstraněny i vzrostlé stromy s průměrem kmene na řezné ploše pařezu nad 10 cm, a to cca... Zadáno
1 2 3 11 21 101 201 ... 419
Identifikátor profilu zadavatele: 347291
Další používaná e-tržiště: www.tendermarket.cz
Bankovní spojení: AOPK ČR
Název účtu: AOPK ČR
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 18228-011
Kód banky: 0710
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace