Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Agentura ochrany přírody a…

Výpis systémových zpráv

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Název: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 62933591
DIČ: CZ62933591
Tel (ústředna): 951 421 242
Fax (ústředna): 951 421 241
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Životní prostředí
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/agentura-ochrany-prirody-a-krajiny-ceske-republiky
Profil zadavatele (www adresa): https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil62933591
Kontaktní osoba: Kasal Petr
Webová adresa: http://www.nature.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Kaplanova 1931/1
Obec: 14800 Praha Chodov
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Řízená pastva ovcí a koz - NPR Děvín, Bradlo 03.05.2024 09:00
Na území NPR Děvín, část Bradlo, bude provedena řízená pastva ovcí a koz za pomoci ovčáckých psů a trvalým dohledem pastevce. Poměr ovcí a koz bude 5:1, celkový počet zvířat je stanoven na 150-200ks (tj. např. 120 ovcí a 24 koz). Všechna zvířata budou s dostatečným předstihem odčervena, pastva bude zahájena až po uplynutí ochranné lhůty dle použité medikace. K zajištění organizace stáda byly... Zrušeno
VZ Správa knihovního fondu AOPK ČR 2024 20.12.2023 10:00
Jedná se o zajištění správy knihovny a knihovního fondu AOPK ČR, který obsahuje přibližně 20 000 svazků. Zaměření fondu: životní prostředí, krajina a příroda, botanika, zoologie, ekologie, dendrologie, lesnictví, myslivost, geologie, hydrologie, právo životního prostředí. Bližší specifikace činností v příloze smlouvy. Neukončeno
VZ FC Lounsko - Výřez nežádoucího zmlazení dřevin na části bílých strání... 08.11.2023 10:00
Výřez nežádoucího zmlazení dřevin na části bílých strání pod Ranou. Výřez nežádoucího zmlazení dřevin do 1 m výšky na vymezené výměře zákresem nad ortofotomapou 0,6557 ha. S ohledem na nesouvislé porosty zmlazení dřevin a místa bez vegetace je vyřezávaná plocha snížena o 50 % na 0,325 ha. Co nejdříve po výřezu budou pařízky ošetřeny schváleným arboricidním prostředkem dle návodu výrobce.... Zadáno
VZ Ortofota CHKO Jeseníky 2024/2025 25.10.2023 12:00
Pořízení srovnávacích detailních ortofot (3-8 cm/pixel) vybraných části NPR Praděd, NPR Rejvíz, NPR Králický Sněžník, PR Suchý vrch a PR Niva Branné v letech 2024 a 2025. Bližší informace viz příloha č. 1 výzvy Návrh smlouvy včetně příloh. Zadáno
VZ FC Lounsko - úprava stanovištních podmínek výřezy na Rané 05.10.2023 12:00
Výřezy dřevin na části lokality Raná, p. p. č. 256/1, 261/38, 1140/7 k. ú. Raná u Loun. Výřezy budou provedeny na 3 vymezených plochách dle zákresu nad ortofotomapou. Celková výměra plochy 1 je 1,1557 ha, bude provedeno odstranění náletu křovinořezem na 25 % plochy, tzn. plocha zásahu bude 0,2889 ha a dále bude proveden ruční výřez dřevin do výšky 3 m na 70 % plochy, tzn. plocha zásahu bude... Zadáno
1 2 3 11 21 101 201 ... 454
Identifikátor profilu zadavatele: 347291
Další používaná e-tržiště: www.tendermarket.cz
Bankovní spojení: AOPK ČR
Název účtu: AOPK ČR
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 18228-011
Kód banky: 0710
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace