Domů  /  Věstník e-tržiště

Výpis systémových zpráv

Věstník e-tržiště

Název VZ Systémové číslo VZ
Evid. č. VZ zadavatele Evid. č. ve Věstníku VZ
Předp. hodnota VZ od Předp. hodnota VZ do
Druh zadávacího řízení
Druh plnění Vysledek ZŘ
Stav VZ
Vyberte
Místo plnění VZ (region)
Zvýhodnění dle §101 ZVZ E-aukce
Metoda hodnocení    
Typ VZ dle předp.hodnoty    
Fulltext Operátor
Název zadavatele IČO zadavatele
Zadavatelský útvar Kontaktní osoba
Kód číselníku NIPEZ Vybrat
Hlavní kód CPV Vybrat Smazat
Lhůta pro podání nabídek: Zahájení řízení:
od: do: od: do:
Datum uzavření smlouvy:  
od: do:  
IČO vítězného dodavatele Název dodavatele
Smluvní cena v Kč bez DPH: Smluvní cena v Kč s DPH:
od od
do do
Zadáno na základě rámcové smlouvy    
Číslo RS Název RS
Byly podány námitky Probíhá přezkoumání námitek
Podané námítky od Podané námítky do
Bylo podán návrh na přezkoumání úkonů Probíhá přezkoumání úkonů
1 2 3 4 5 13 23 103 203 1003 ... 1707
Systémové číslo VZ Stav VZ Název VZ
T002/18/V00056527 ZŘ - Vyhodnoceno Zpracování měsíčních mezd a vedení mzdové a personální agendy pro SVÚ Praha
T002/18/V00056526 Uzamčeno FEL, dodávka tonerů 11A/2018 formou náhradního plnění
T002/18/V00056525 Uzamčeno LIFE CS_Výřezy BS pod Košťálovem
T002/18/V00056523 ZŘ - Vyhodnoceno Nákup 2 ks skartovacích strojů
T002/18/V00056522 ZŘ - Vyhodnoceno Nákup 2 ks plnoautomatických kávovarů JURA D6 Platin
T002/18/V00056521 Uzamčeno FIT, 18-008 – Rozšíření stávající infrastruktury o virtualizační uzly
T002/18/V00056519 ZŘ - Vyhodnoceno Nákup chladničky
T002/18/V00056518 ZŘ - Vyhodnoceno Dodávka technického a grafického řešení webových stránek
T002/18/V00056517 Uzamčeno Výřez nežádoucích dřevin a ruční kosení u vysílače pod Radobýlem
T002/18/V00056515 Uzamčeno tisk - metodika Invazní druhy
T002/18/V00056514 Uzamčeno tisk - Ročenka AOPK ČR 2017
T002/18/V00056513 ZŘ - Vyhodnoceno Čisticí prostředky
T002/18/V00056512 Zrušeno Dodávka zařízení pro mobilní sběr dat
T002/18/V00056511 Uzamčeno Dodávka speciálního papíru pro tisk
T002/18/V00056510 ZŘ - Hodnocení FEL, Dodávka 12 sad laboratorních přístrojů
T002/18/V00056509 ZŘ - Vyhodnoceno FEL, Mikrotvrdoměr
T002/18/V00056508 ZŘ - Vyhodnoceno UCEEB, ICT technika, 11/2018
T002/18/V00056507 Uzamčeno Nákup WMS služeb ortofoto 2018 a digitálního modelu povrchu 2018
T002/18/V00056506 Uzamčeno FEL, Dodávka PC 11A_2018
T002/18/V00056504 Zrušeno Revitalizace PR U sedmi rybníků - TDS - opakované zadávací řízení
T002/18/V00056503 Uzamčeno FEL, toaletní potřeby 11/2018
T002/18/V00056502 Zrušení zadávacího řízení Nákup 10 ks stolních lamp
T002/18/V00056498 Uzamčeno Mobilní telefony
T002/18/V00056497 Uzamčeno FEL, Dodávka věcných cen pro Robosoutěž final, 11/2018
T002/18/V00056496 Zrušení zadávacího řízení FEL, Dodávka PC 10A_2018
T002/18/V00056495 Zrušení zadávacího řízení Mobilní terminály s příslušenstvím
T002/18/V00056493 Uzamčeno FEL, IT díly, 10B/2018
T002/18/V00056492 Uzamčeno Aktualizace SW Aktion
T002/18/V00056491 Uzamčeno DualShield server licence, DualShield User Licence
T002/18/V00056490 Uzamčeno Mobilní telefon
1 2 3 4 5 13 23 103 203 1003 ... 1707

Klasifikace předmětu plnění (hlavní CPV)

Číselník NIPEZ

Kontextová navigace