Domů  /  Věstník e-tržiště

Výpis systémových zpráv

Věstník e-tržiště

Název VZ Systémové číslo VZ
Evid. č. VZ zadavatele Evid. č. ve Věstníku VZ
Předp. hodnota VZ od Předp. hodnota VZ do
Druh zadávacího řízení
Druh plnění Vysledek ZŘ
Stav VZ
Vyberte
Místo plnění VZ (region)
Zvýhodnění dle §101 ZVZ E-aukce
Metoda hodnocení    
Typ VZ dle předp.hodnoty    
Fulltext Operátor
Název zadavatele IČO zadavatele
Zadavatelský útvar Kontaktní osoba
Kód číselníku NIPEZ Vybrat
Hlavní kód CPV Vybrat Smazat
Lhůta pro podání nabídek: Zahájení řízení:
od: do: od: do:
Datum uzavření smlouvy:  
od: do:  
IČO vítězného dodavatele Název dodavatele
Smluvní cena v Kč bez DPH: Smluvní cena v Kč s DPH:
od od
do do
Zadáno na základě rámcové smlouvy    
Číslo RS Název RS
Byly podány námitky Probíhá přezkoumání námitek
Podané námítky od Podané námítky do
Bylo podán návrh na přezkoumání úkonů Probíhá přezkoumání úkonů
Systémové číslo VZ Stav VZ Název VZ
T002/17/V00055259 Uzamčeno Hygienické prostředky
T002/17/V00055258 Uzamčeno Svoz komunálního odpadu 2018-2022
T002/17/V00055257 Uzamčeno Nákup diskového pole NAS
T002/17/V00055254 Uzamčeno Údržba SW - servery PR-PROVOZ
T002/17/V00055253 Uzamčeno Údržba SW - Prognoza a Hydroprognoza
T002/17/V00055252 Uzamčeno Údržba provozních aplikací na PC
T002/17/V00055251 Uzamčeno Nákup ICT komodit
T002/17/V00055250 Uzamčeno Přenosný počítač a příslušenství (BT myš, taška) DM DH
T002/17/V00055249 Uzamčeno Hygienické prostředky
T002/17/V00055248 Uzamčeno Publicita k projektu "Druhý domov", reg. č....
T002/17/V00055247 Uzamčeno Rozšíření EPS Sme -1PP
T002/17/V00055246 Uzamčeno Rozšíření klimatizace v 6. patře budova Smečky
T002/17/V00055245 Uzamčeno Maintnenance ArGIS Desktop Advanced
T002/17/V00055244 Uzamčeno Dataprojektor pro KoP Pelhřimov - prosinec 2017
T002/17/V00055243 Uzamčeno Zajištění technického dozoru stavebníka
T002/17/V00055242 Uzamčeno VZMR č. 45 - Nákup licencí programu na úpravu dokumentu ve formátu pdf
T002/17/V00055241 Uzamčeno Údržba veřejné zeleně v areálu ÚVN
T002/17/V00055240 Uzamčeno Dodávka regálů na spisy a třídících stolů pro ústředí ČSSZ
T002/17/V00055239 Zrušeno Servis a opravy kancelářské techniky
T002/17/V00055238 Uzamčeno Elektro 2_2017
T002/17/V00055236 Uzamčeno Servisní a materiálová smlouva na kopírovací stroje KONICA MINOLTA
T002/17/V00055235 Zrušeno Výměna a montáž oxisondy
T002/17/V00055234 Zrušeno SÚIP - zajištění servisu a oprav motorových vozidel Škoda a Hyundai
T002/17/V00055233 Uzamčeno KOPIE: Implementace nařízení EU o GDPR v ÚHUL Brandýs n. L.
T002/17/V00055232 Uzamčeno 17-046.2 Okna, Pačejov - výměna vrat a dveří
T002/17/V00055231 Zrušeno Podpora databáze INFORMIX pro ÚVN-VFN 2018
T002/17/V00055230 Zrušeno ČSSZ – Pořízení průmyslového skartovacího stroje technických nosičů...
T002/17/V00055229 Uzamčeno Nákup tonerů pro ÚP ČR, KrP v Jihlavě - prosinec 2017
T002/17/V00055228 Uzamčeno Spotřební materiál r. 2018
T002/17/V00055227 Uzamčeno vybavení kanceláří

Klasifikace předmětu plnění (hlavní CPV)

Číselník NIPEZ

Kontextová navigace