Domů  /  Věstník e-tržiště

Výpis systémových zpráv

Věstník e-tržiště

Název VZ Systémové číslo VZ
Evid. č. VZ zadavatele Evid. č. ve Věstníku VZ
Předp. hodnota VZ od Předp. hodnota VZ do
Druh zadávacího řízení
Druh plnění Vysledek ZŘ
Stav VZ
Vyberte
Místo plnění VZ (region)
Zvýhodnění dle §101 ZVZ E-aukce
Metoda hodnocení    
Typ VZ dle předp.hodnoty    
Fulltext Operátor
Název zadavatele IČO zadavatele
Zadavatelský útvar Kontaktní osoba
Kód číselníku NIPEZ Vybrat
Hlavní kód CPV Vybrat Smazat
Lhůta pro podání nabídek: Zahájení řízení:
od: do: od: do:
Datum uzavření smlouvy:  
od: do:  
IČO vítězného dodavatele Název dodavatele
Smluvní cena v Kč bez DPH: Smluvní cena v Kč s DPH:
od od
do do
Zadáno na základě rámcové smlouvy    
Číslo RS Název RS
Byly podány námitky Probíhá přezkoumání námitek
Podané námítky od Podané námítky do
Bylo podán návrh na přezkoumání úkonů Probíhá přezkoumání úkonů
Systémové číslo VZ Stav VZ Název VZ
T002/17/V00053324 Zrušeno Nákup ventilátorů pro KoP KV
T002/17/V00053323 Uzamčeno Nákup síťových zařízení
T002/17/V00053322 Uzamčeno Minitendr - „Zajištění externí právní podpory v oblasti přípravy a...
T002/17/V00053321 Zrušení zadávacího řízení ÚP Ostrava - ořez stromů v Opavě
T002/17/V00053319 Uzamčeno Ruční kosení v NPR Rejvíz.
T002/17/V00053318 Uzamčeno Péče o NPP Na požárech a PP Veský mlýn v roce 2017
T002/17/V00053317 Uzamčeno Posílení výpočetního výkonu - nákup ESX serverů (I. část - nákup 3...
T002/17/V00053316 Zrušeno Výroba kyvných dveří - lítaček
T002/17/V00053315 Uzamčeno Dodávka pojízdných policových regálů ÚzP Karviná
T002/17/V00053314 Uzamčeno Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro KPÚ pro...
T002/17/V00053312 Zadáno Smaltované tabule pro označení NPP Bublák a niva Plesné
T002/17/V00053311 Uzamčeno Věznice Kuřim - sanitární a vodoinstalační materiál
T002/17/V00053309 Uzamčeno Nákup dezinfekčních prostředků.
T002/17/V00053308 Zadáno ÚP Plzeň - Oprava a údržba reprografické techniky
T002/17/V00053307 ZŘ - Vyhodnoceno čisticí a kanc. potřeby - Kunovice
T002/17/V00053306 ZŘ - Vyhodnoceno notebook a ink. náplně - Kunovice
T002/17/V00053305 Uzamčeno Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tiskárny a multifunkce - KoP...
T002/17/V00053304 Uzamčeno Zajištění úklidu v budově Finančního úřadu pro kraj Vysočina, ÚzP...
T002/17/V00053303 Uzamčeno ÚP Brno - fotoaparát a příslušenství
T002/17/V00053301 Uzamčeno Rapotice - čistící kartuš do konvektomatů
T002/17/V00053300 Uzamčeno Rozšíření anténního systému PEGAS Lipový vrch
T002/17/V00053299 Uzamčeno Pracovní stejnokroj
T002/17/V00053298 Nerealizováno Čisticí a hygien. prostředky
T002/17/V00053297 Uzamčeno Dodávka multifunkční tiskárny pro VUKOZ v.v.i.
T002/17/V00053296 Uzamčeno Licence software ADOBE ACROBAT Pro DC verze 12
T002/17/V00053295 Uzamčeno Dlahy pro progresivní statický strečink a elektrickou stimulaci horní...
T002/17/V00053294 Uzamčeno Kynšperk - dodávka OOPP - rukavice
T002/17/V00053293 Uzamčeno Nákup ventilátoru stojanového - 15 kusů
T002/17/V00053292 Uzamčeno Věznice Kuřim - elektrospotřebiče
T002/17/V00053291 Zadáno Nákup spotřebního materiálu - tonery

Klasifikace předmětu plnění (hlavní CPV)

Číselník NIPEZ

Kontextová navigace