Domů  /  Zadávací řízení  /  VZ-INV-122/INV/2013/PD+IČ+AD…

Výpis systémových zpráv

VZ-INV-122/INV/2013/PD+IČ+AD "SŠ zahradnická a zemědělská A.E. Komerse, Děčín-Libverda - Rekonstrukce stájí" PD+IČ+AD

Systémové číslo: T002/13/V00006652
Zadavatel: Ústecký kraj

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 19.09.2013 13:10
Lhůta pro podání nabídky 02.10.2013 15:00
Otevíraní obálek 03.10.2013 09:00

Popis:
Zpracování projektové dokumentace pro zadání a realizaci akce – Na celém objektu Stájí - Libverda bude provedena kompletní rekonstrukce střešní konstrukce a obvodo-vého pláště s částečnou sanací vnitřních omítek. Objekt je z...

metodická nápověda

Kontextová navigace