Domů  /  Zadávací řízení  /  Sady a vinice - monitoring…

Výpis systémových zpráv

Sady a vinice - monitoring biodiverzity na lokalitách podpořených opatřeními AEKO a EZ a lokalitách s konvenčním hospodařením

Systémové číslo: T002/18/V00056273
Zadavatel: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 09.08.2018 13:58
Lhůta pro podání nabídky 21.08.2018 09:00
Otevíraní obálek 21.08.2018 09:05

Popis:
Provedení monitoringu biodiverzity v letech 2018 a 2019 na lokalitách s podopatřeními Integrovaná produkce ovoce; Integrovaná produkce révy vinné (Agroenvironmentálně-klimatické opatření - AEKO) a trvalá kultura ovocné sady a vinice...

metodická nápověda

Kontextová navigace