Domů  /  Zadávací řízení  /  Průzkum motýlů na vybraných…

Výpis systémových zpráv

Průzkum motýlů na vybraných lokalitách v CHKO Beskydy

Systémové číslo: T002/19/V00056815
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 02.05.2019 14:38

Popis:
Pro vlastní postup prací v terénu a výslednou podobu díla včetně závěrečné zprávy je závazná Metodika monitoringu motýlů. Terénní práce proběhnou v rozsahu, specifikovaném v příloze č. 3 této smlouvy – Projektové lokality.Po...

metodická nápověda

Kontextová navigace