Domů  /  Zadávací řízení  /  Oprava terasy menzy Strahov

Výpis systémových zpráv

Oprava terasy menzy Strahov

Systémové číslo: T002/20/V00057323
Zadavatel: České vysoké učení...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Zadáno

Datum zahájení 02.03.2020 16:27
Lhůta pro podání nabídky 17.03.2020 10:00
Otevíraní obálek 17.03.2020 10:05

Popis:
Předmětem je provedení díla Zhotovitelem pro Objednatele spočívající v demontáži stávající betonové dlažby na terčích, lokální opravě stávající hydroizolace z asfaltových pásů, výměně odtokových vpustí, dodávce a montáži...

metodická nápověda

Kontextová navigace