Domů  /  Zadávací řízení  /  Nákup pohovky a křesel

Výpis systémových zpráv

Nákup pohovky a křesel

Systémové číslo: T002/17/V00052201
Zadavatel: Státní oblastní archiv v Plzni
Evidenční čísla zadavatele: SOAP/004-0868/2017

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 28.04.2017 11:13
Lhůta pro podání nabídky 10.05.2017 08:00
Otevíraní obálek 10.05.2017 08:15

Popis:
Předmětem nákupu je dodávka 2 ks křesel a 1 ks pohovky specifikovaných v příloze č. 1 – Předmět a místa plnění, příloze č. 2 - Ukázky a příloze č. 3 - Vzorník.

metodická nápověda

Kontextová navigace