Domů  /  Zadávací řízení  /  Licence, podpora a rozvoj IS…

Výpis systémových zpráv

Licence, podpora a rozvoj IS SBM ServiceDesk

Systémové číslo: T002/21/V00057864
Zadavatel: Podpůrný a garanční...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 11.03.2021 15:23
Lhůta pro podání nabídky 23.03.2021 10:00
Otevíraní obálek 23.03.2021 10:02

Popis:
Dodání licencí Objednateli dle jeho požadavků (ve více etapách), provedení jejich implementace, rozvoj a poskytování podpory po dobu provozu, nejpozději do konce roku 2024 – dle technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy

metodická nápověda

Kontextová navigace