Domů  /  Zadávací řízení  /  Hetov - ruční kosení…

Výpis systémových zpráv

Hetov - ruční kosení orchidejové louky - 2020

Systémové číslo: T002/20/V00057572
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 20.08.2020 08:13
Lhůta pro podání nabídky 27.08.2020 08:00

Popis:
Ruční kosení podmáčené orchidejové louky na ploše 0,3553 ha s výskytem prstnatce májového, p. p. č. 764/19 v k. ú. Mukov. V rámci kosení budou odstraněny výmladky nežádoucích dřevin do 1m výšky. Mozaikovitě se zde nacházejí...

metodická nápověda

Kontextová navigace