Domů  /  Zadávací řízení  /  Dodávka 2 ks nákladních…

Výpis systémových zpráv

Dodávka 2 ks nákladních automobilů N1, obchodní třídy "Do 3,0t", LUV 4x4 s korbou

Systémové číslo: T002/17/V00051023
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 23.03.2017 09:13
Lhůta pro podání nabídky 05.04.2017 09:00
Otevíraní obálek 05.04.2017 09:05

Popis:
Předmětem plnění veřejné zakázky je „Dodávka 2 ks nákladních automobilů N1, obchodní třídy "Do 3,0t", LUV 4x4 s korbou“ a to v rozsahu, za podmínek a bližší specifikace níže uvedených a dalších podmínek obsažených v dokumentu:...

Vysvětlení zadávací dokumentace:
zobrazit seznam

metodická nápověda

Kontextová navigace