Domů  /  Zadávací řízení  /  Automatická indexace obsahu…

Výpis systémových zpráv

Automatická indexace obsahu Národního úložiště šedé literatury pomocí Polytematického strukturovaného hesláře

Systémové číslo: T002/12/V00001824
Zadavatel: Národní technická knihovna

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
ZŘ - Vyhodnoceno

Datum zahájení 19.10.2012 15:57
Lhůta pro podání nabídky 31.10.2012 16:00
Otevíraní obálek 01.11.2012 10:00

Popis:
Předmětem zakázky automatická indexace záznamů hesly Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) v Digitálním repozitáři Národní úložiště šedé literatury (NUŠL). Hlavním úkolem je na základě seznámení se s podmínkami zakázky...

metodická nápověda

Kontextová navigace