Domů  /  Nápověda  /  Slovník pojmů

Výpis systémových zpráv

Slovník pojmů

Slovník pojmů Vám poskytne podrobnější vysvětlení jednotlivých pojmů používaných na elektronickém tržišti Gemin.

CPV

Z angl. Common Procurement Vacabulary - Obecný slovník pro zakázky. Jedná se o evropský číselník pro standardizaci specifikací předmětů zadávacích řízení.

Dodavatel

Subjekt nabízející své zboží či služby jinému subjektu - poptávajícímu, který bývá označován též jako zadavatel či vyhlašovatel.

Druh plnění

Vyjadřuje základní orientaci poptávky - zda je poptáváno nějaké zboží (dodávky), nebo služby, či stavební práce. Pokud se poptávka skládá z více těchto typů, volí se ten, který převažuje.

Elektronická aukce

Způsob hodnocení nabídek pomocí elektronických systémů, kdy dodavatelé ve virtuální aukční síni spolu soutěží o získání zakázky. Změny jejich nabídek jsou v reálném čase vyhodnocovány systémem a porovnávány s ostatními, aktuální výsledky jsou účastníkům okamžitě zobrazovány.

Zadávací řízení

Je synonymem výběrového řízení či zakázky. Označuje proces výběru nejvhodnějšího dodavatele poptávaného zboží či služeb. Zahrnuje přípravu a specifikaci zakázky, příjem a hodnocení nabídek od dodavatelů včetně elektronické aukce a výběr vítězného dodavatele.

Zadavatel

Synonymem je také vyhlašovatel, popř. poptávající. Je to subjekt, který v rámci zakázky, resp. zadávacího řízení poptává nějaké zboží či služby, popř. stavební práce.

Ekonomická výhodnost nabídky

Jedná se o způsob hodnocení nabídek, kdy se kromě ceny zohledňují i jiné aspekty nabídky, např. záruční doba, spotřeba, výkon, kvalita atp. Může tak zvítězit i nabídka, která sice nemá nejnižší cenu, ale vyniká v jiných aspektech hodnocení.

Klasifikace předmětu plnění

Jedná se o zařazení obsahu poptávky do jedné nebo více předdefinovaných kategorií. Toto zatřídění slouží pro statistické účely a k vyhledávání zakázek podle těchto kategorií.

Maximální rozdíl/krok snížení ceny

Umožňuje omezit maximální možnou změnu hodnoty kritéria či cenové položky u nabídek ze strany dodavatelů během elektronické aukce v aukční síni. Tento krok lze nastavit buď jako absolutní, tj. během aukce neměnný, nebo jako relativní, kdy se vypočítává jako stanovené procento z aktuální hodnoty.

Minimální rozdíl/krok snížení ceny

Umožňuje vynutit povinnou minimální změnu hodnoty kritéria či cenové položky u nabídek ze strany dodavatelů během elektronické aukce v aukční síni. Tento krok lze nastavit buď jako absolutní, tj. během aukce neměnný, nebo jako relativní, kdy se vypočítává jako stanovené procento z aktuální hodnoty.

Nejnižší nabídnutá cena

Způsob hodnocení nabídek, kdy se bere v úvahu pouze celková cena nabídky (případně rozložená na jednotlivé cenové položky) a žádné jiné kritérium se již nebere do úvahy. Vyhrává pak nabídka s nejnižší cenou.

Nepřekročitelné číselné minimum

Jestliže ho nastavíte, dodavatel nebude moci ve své nabídce u tohoto kritéria či cenové položky zadat menší hodnotu než je tato. Rovněž v elektronické aukci nebude možné snížit hodnotu kritéria či cenové položky pod tuto hodnotu. Praktické použití nalezne zejména u technických kritérií jako jsou výkon, spotřeba, hmotnost aj.; příliš se nehodí v případě ceny.

Nepřekročitelné číselné maximum

Jestliže ho nastavíte, dodavatel nebude moci ve své nabídce u tohoto kritéria či cenové položky zadat větší hodnotu než je tato. Rovněž v elektronické aukci nebude možné zvýšit hodnotu kritéria či cenové položky pod tuto hodnotu. Praktické použití nalezne zejména u technických kritérií jako jsou výkon, spotřeba, hmotnost aj.; příliš se nehodí v případě ceny.

Tržiště

Místo střetávání poptávky a nabídky.

ÚOSS

Ústřední orgán státní správy

NIPEZ

Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek

Kontextová navigace