Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Zařízení služeb pro…

Výpis systémových zpráv

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Název: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
Právní forma: Příspěvková organizace
IČO: 67779999
DIČ: CZ67779999
Tel (ústředna): +420974844710
Fax (ústředna): +420974844733
Kategorie zadavatele: Státní příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. c) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/zarizeni-sluzeb-pro-ministerstvo-vnitra
Profil zadavatele (www adresa): https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_57.html
Kontaktní osoba: Přibylová Alena
Webová adresa: http://www.zsmv.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Přípotoční 300/12
Obec: 101 00 Praha Praha 10
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Nákup 4 ks mikrobusů 31.10.2014 11:00
jedná se o pořízení 4 ks mikrobusů pro potřebu ZSMV z důvodu obměny vozového parku Zadáno
1 ... 9 89 99 107 108 109
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení: Česká národní banka
Název účtu: Česká národní banka
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 30320881
Kód banky: 0710
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace