Domů  /  Katalog organizací  /  Profil zadavatele/dodavatele  /  Výzkumný ústav Silva Taroucy…

Výpis systémových zpráv

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

Název: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Právní forma: Veřejná výzkumná instituce
IČO: 00027073
DIČ: CZ00027073
Tel (ústředna): 296 528 200
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost, Životní prostředí, Jiný – nutno uvést
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/vyzkumny-ustav-silva-taroucy-pro-krajinu-a-okrasne
Profil zadavatele (www adresa): https://ezak.mzp.cz/profile_display_13.html
Kontaktní osoba: Spolková Romana
Webová adresa: http://www.vukoz.cz/
Číselník NIPEZ: 03441000-3 - Okrasné rostliny, trávy, mechy a...
Kód: 03441000-3
Název: Okrasné rostliny, trávy, mechy a lišejníky
Povinnost pro e-tržiště: Ne
Povinnost pro centr. zadávání: Ne
Povinnost pro e-aukce: Ne

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Květnové náměstí 391
Obec: 25243 Průhonice Průhonice
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Dodávka multifunkční tiskárny A3 včetně servisní smlouvy pro VUKOZ v.v.i. 06.04.2016 09:00
Předmětem plnění je dodávka multifunkční tiskárny A3 včetně servisní smlouvy na dobu 5 let (nabídkové ceny kopií budou obsahovat veškeré náklady spojené s tiskem vyjma papíru - ten si zadavatel obstará sám). Zadáno
VZ Dodávka hygienických potřeb pro VUKOZ v.v.i. 2016 05.02.2016 09:00
Předmětem plnění je dodávka hygienických potřeb pro VUKOZ v.v.i. Zadáno
VZ Dodávka kancelářských potřeb pro VUKOZ v.v.i. 2016 05.02.2016 09:00
Předmětem plnění je dodávka kancelářských potřeb pro VUKOZ v.v.i. Zadáno
VZ Servis klimatizačních zařízení pro VUKOZ v.v.i. – Průhonice - opakované... 28.12.2015 09:00
Předmětem plnění veřejné zakázky je servis klimatizačních zařízení pro VUKOZ v.v.i. – Průhonice. Zadáno
VZ Rozšíření technologie stávajícího serverového RACKu pro VUKOZ v.v.i. 10.08.2015 09:00
Předmětem plnění je dodávka technologií rozšiřující jeden ze stávajících serverů zadavatele včetně příslušných licencí. Zadáno
1 2 3 4
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace