Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Úřad pro ochranu osobních…

Výpis systémových zpráv

Úřad pro ochranu osobních údajů

Název: Úřad pro ochranu osobních údajů
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 70837627
DIČ: není
Tel (ústředna): +420 234 665 111
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/urad-pro-ochranu-osobnich-udaju
Profil zadavatele (www adresa): http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/13b96f43-8f5d-49b7-b147-447e80b249d3
Kontaktní osoba: Vojtíšková Jitka
Webová adresa: https://www.uoou.cz/

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Pplk. Sochora 727/27
Obec: 17000 Praha Holešovice
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Stavební úpravy bytové jednotky 05.12.2016 10:00
Předmětem veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavební úpravy ve stávající bytové jednotce umístěné ve 4.NP bytového domu na adrese – Jugoslávských partyzánů 25, Praha 6 – Dejvice, a to za účelem zřízení 2 provozně samostatných častí 2+KK a 1+KK. Zadáno
VZ Oprava elektroinstalace v budově B 30.11.2016 10:00
Předmětem veřejné zakázky jsou a) stavební práce, a to zejména: zednické práce, bourací práce a elektroinstalační práce b) zařízení silnoproudých elektroinstalací nízkého napětí Jedná se o opravu stávající elektroinstalace, přípravu vývodů pro budoucí připojení jednotek klimatizace. Jednotky klimatizace budou odpovídat přibližnému navýšení výkonu o cca 30kW. Pro navýšení je v... Zrušeno
VZ Oprava elektroinstalace v budově B 2016 09.11.2016 10:00
Předmětem veřejné zakázky jsou a) stavební práce, a to zejména: zednické práce, bourací práce a elektroinstalační práce b) zařízení silnoproudých elektroinstalací nízkého napětí Jedná se o opravu stávající elektroinstalace, přípravu vývodů pro budoucí připojení jednotek klimatizace. Jednotky klimatizace budou odpovídat přibližnému navýšení výkonu o cca 30kW. Pro navýšení je v... Zrušeno
VZ Poradenské a konzultační služby v oblasti realizace interního auditu 2017 22.11.2016 10:00
Předmětem plnění veřejné zakázky je spolupráce při realizaci interního auditu kontrolního systému ÚOOÚ, který zahrnuje ověření správnosti finančních a majetkových operací, jejich soulad s právními předpisy a soulad se zásadami řádného finančního řízení. Zadáno
VZ Úklid objektu ÚOOÚ 08.02.2017 10:00
Předmětem veřejné zakázky je úklid objektu ÚOOÚ specifikovány v příloze č. 2 této výzvy. Zrušeno
1 2 3
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace