Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Výpis systémových zpráv

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Název: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
Tel (ústředna): 412593111
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/statutarni-mesto-decin
Profil zadavatele (www adresa): http://zakazky.mmdecin.cz
Kontaktní osoba: Havlová Věra
Webová adresa: http://www.mmdecin.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Mírové nám. 1175/5
Obec: 40502 Děčín Děčín IV-Podmokly
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Dodávka počítačových sestav 01.06.2015 13:00
dodávka 20 ks počítačových sestav Zrušeno
VZ 1/NAB Dodávka 5 ks mobilních kontejnerů pod skener 25.05.2015 13:00
výroba a dodávka mobilních kontejnerů Zadáno
VZ Dodávka osobního automobilu pro potřeby Městské policie Děčín 01.06.2015 13:00
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka osobního motorového vozidla formou koupě pro potřeby Městské policie Děčín včetně dodávky a montáže světelného a akustického výstražného zařízení. Minimální technické parametry jsou uvedeny v příloze č. 1 těchto zadávacích podmínek. Vozidlo musí splňovat následující podmínky: a) musí se jednat o nové vozidlo – modelový rok výroby 2014 – 2015, b)... Zrušeno
VZ Užitkový automobil - valník s plachtovou konstrukcí 01.06.2015 13:00
Dodávka užitkového automobilu - valník s plachtovou konstrukcí. Zrušeno
VZ Nákup skenerů Fujitsu 29.04.2015 12:00
Nákup 4ks skenerů Fujitsu FI-7260 včetně záruky 36 měsíců. Zadáno
1 2 3
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace