Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Státní oblastní archiv v Praze

Výpis systémových zpráv

Státní oblastní archiv v Praze

Název: Státní oblastní archiv v Praze
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 70979391
Tel (ústředna): +420604272955
Fax (ústředna): +420974847357
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/statni-oblastni-archiv-v-praze
Kontaktní osoba: Drlička Juraj

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Archivní 2257/4
Obec: 14900 Praha
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Rámcová smlouva na bezhotovostní odběr pohonných hmot u čerpacích stanic...
Dodávka pohonných hmot dle RS Zadáno
VZ Rámcová smlouva na dodávky výpočetní techniky na rok 2016-2017 22.09.2016 08:30
Nákup VT na základě RS MV -38299-133 /VZ-2015 Zadáno
VZ Okna SOkA Beroun 05.09.2016 13:00
Oprava oken v SOkA Beroun výměnným způsobem Zadáno
VZ Elektronická spisová služba Státního oblastního archivu v Praze 18.08.2016 13:00
Elektronická spisová služba Státního oblastního archivu v Praze Zadáno
VZ Pořízení e-Badatelny 21.07.2016 13:00
Pořízení e-Badatelny Zadáno
1 2 3 4 ... 11
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace