Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Obec Světlá Hora

Výpis systémových zpráv

Obec Světlá Hora

Název: Obec Světlá Hora
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00296392
DIČ: CZ00296392
Tel (ústředna): 554 773 150
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/obec-svetla-hora
Profil zadavatele (www adresa): http://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296392
Kontaktní osoba: Kukučka Jaromír
Webová adresa: http://www.svetlahora.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Světlá 374
Obec: 79331 Světlá Hora
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Oprava místních komunikací Světlá Hora 2015
Předmětem díla je provedení činnosti spočívající v opravě místních komunikací v celkové délce cca 700 m a rekonstrukce mostu přes místní vodoteč bez zásahu do nosné konstrukce. Zadáno
VZ Snížení energetické náročnosti objektu sportovního areálu, objekt č....
V objekt sportovního areálu bude provedeno zateplení obvodových stěn, výměna okenních a dveřních otvorů, provedení nové hydroizolace spodní stavby, zateplení suterenního zdiva a soklu. Zadáno
VZ Oprava místní komunikace v obci Světlá Hora
Jedná se o opravu místních komunikací metodou ménězátěžové cesty, kde je menší provoz s využitím materiálu z předcházejících silnic tzv. recyklátem. Zadáno
VZ Sanace zdiva objektu šaten TJ ve Světlé Hoře
Předmětem zakázky je sanace konstrukcí 1.PP objektu šaten TJ Světlá Hora, provedení zemních prací kolem objektu šaten. Zadáno
VZ Oprava místní komunikace a chodníku na pozemku parc.č. 1817/1 ve Světlé...
Jedná se o opravu asfaltového krytu místní komunikace sevřeného do betonových obrubníků včetně výškové úpravy stávajících poklopů kanalizačních šachet a uličních vpustí včetně odvodnění místní komunikace pomocí stávajících uličních vpustí. Zadáno
1 2 3 4
Identifikátor profilu zadavatele: 221862
Bankovní spojení: Volksbank CZ
Název účtu: Volksbank CZ
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 4200085342
Kód banky: 6800
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace