Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Město Kopřivnice

Výpis systémových zpráv

Město Kopřivnice

Název: Město Kopřivnice
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00298077
DIČ: CZ00298077
Tel (ústředna): 556 879 411
Fax (ústředna): 556 812 758
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost, Veřejný pořádek a bezpečnost, Životní prostředí, Hospodářské a finanční záležitosti, Bydlení a občanská vybavenost, Sociální služby, Školství
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/mesto-koprivnice
Profil zadavatele (www adresa): https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00298077000
Kontaktní osoba: E-tržiště Administrátor
Webová adresa: http://www.koprivnice.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Štefánikova 1163/12
Obec: 74221 Kopřivnice Kopřivnice
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Notebooky 23.11.2012 10:00
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks notebooků s příslušenstvím. Zadáno
1 2
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Název účtu: Česká spořitelna, a. s.
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 1767241349
Kód banky: 0800
IBAN: CZ18 0800 0000 0017 6724 1349
SWIFT: GIBACZPX

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace