Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Město Jičín

Výpis systémových zpráv

Město Jičín

Název: Město Jičín
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00271632
DIČ: CZ00271632
Tel (ústředna): 493545111
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/mesto-jicin
Profil zadavatele (www adresa): http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/f0e3a11e-e918-4e79-a7bf-6a5e0d3fb260
Kontaktní osoba: Hollerová Lenka
Webová adresa: http://www.mujicin.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Žižkovo náměstí 18
Obec: 50601 Jičín Valdické Předměstí
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ nákup 30 počítačů 02.12.2013 08:00
30 sad stolního počítače s rozšířenou zárukou a kancelářským balíkem Zadáno
1 2
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení: výdajový účet
Název účtu: výdajový účet
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 524541
Kód banky: 0100
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace