Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Česká republika - Krajské…

Výpis systémových zpráv

Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 75151537
Tel (ústředna): +420974421111
Fax (ústředna): +420974427037
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Veřejný pořádek a bezpečnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/krajske-reditelstvi-policie-usteckeho-kraje
Profil zadavatele (www adresa): https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_35.html
Kontaktní osoba: Čmejlová Denisa
Webová adresa: http://www.policie.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Lidické náměstí 899/9
Obec: 401 79 Ústí nad Labem
Stát: Česká republika - CZE
Region: Ústecký kraj (CZ042)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Dodávky osobních silničních automobilů pro Krajské ředitelství policie...
Předmětem této veřejné zakázky založené na základě rámcové smlouvy č.j. MV-85805-51/VZ-2016 je nákup osobních vozidel pro Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje. Zadáno
VZ KŘP Úsk - Kuchyňské vybavení 24.05.2017 08:00
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka kuchyňského vybavení, které se skládá z dodávky konvektomatu a jeho dalších součástí a z dodávky průmyslové myčky nádobí včetně jejích součástí. Důvodem realizace veřejné zakázky je obměna zastaralého kuchyňského vybavení za nové, modernější a tím zajištění plynulého chodu stravovacího zařízení. Bližší informace ke, shora uvedené veřejné... Zadáno
VZ Propagační předměty na projekty Česko-Sasko 11.05.2017 08:00
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je nákup propagačních předmětů na projekty Česko-Sasko za účelem zajištění propagace níže uvedených projektů "ČR-Svobodný stát Sasko." Veřejná zakázka malého rozsahu je rozdělena celkem na 4 části, čímž zástupce zadavatele veřejné zakázky připouští tak její rozdělení mezi více účastníků zadávacího řízení. Účastník zadávacího řízení má tedy možnost... Zrušeno
VZ Opravy a údržba služebních dopravních prostředků zn. Karosa, Ford... 10.04.2017 09:00
Předmětem této veřejné zakázky jsou opravy a údržba služebních dopravních vozidel značky Karosa řady 700 a 900, Ford Transit - Bus a Tatry 815 v rozsahu uvedeném v krycím listu, jenž je přílohou č. 1 této výzvy. Součástí nabídky musí být: 1. prostá kopie živnostenského listu, popřípadě prostý výpis z obchodního rejstříku, kde předmět podnikání musí souhlasit s předmětem VZ. 2. vyplněný... Zadáno
VZ Dodávky barev 04.04.2017 08:00
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou dodávky vodou ředitelných barev, příslušenství lakovací kabiny včetně nástřiku kabiny a aktualizace vzorníku barev v roce 2017 pro Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje - automobilní opravnu. Bližší informace k veřejné zakázce malého rozsahu, jsou uvedeny v příloze č. 1 této výzvy. Účastník je dále povinen ve své cenové nabídce doložit:... Zadáno
1 2 3 4 12 22 ... 67
Identifikátor profilu zadavatele: 512067
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Jiné kontaktní adresy

Název
Petrovická 174, Ústí nad Labem - Božtěšice
Ulice: Petrovická 174
Obec: 403 40 Ústí nad Labem - Božtěšice
Stát: Česká republika - CZE
Region: Ústecký kraj (CZ042)

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace