Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

Výpis systémových zpráv

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

Název: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 00025593
DIČ: CZ00025593
Tel (ústředna): +420274051111
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/cesky-statisticky-urad
Profil zadavatele (www adresa): http://ezak-czso.cz
Kontaktní osoba: Vařeka Kamil
Webová adresa: http://czso.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Na padesátém 3268/81
Obec: 10082 Praha Strašnice
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Oracle Database: Program with PL/SQL 16.11.2016 10:00
Specifické školení pro zaměstnance ČSÚ. Jedná se o zvládnutí úvodního programování v jazyce PL/SQL. Zadáno
VZ Vytvoření datového modelu a jeho naplnění harmonizovanými daty 16.11.2016 13:00
Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je IT řešení zpracování vzorků administrativních dat. 1. Analýza dat, návrh řešení a nástroje plnění a popis technologického postupu s možností parametrizace 2. Standardizace a datová integrace na základě jednoznačných i nejednoznačných identifikátorů 3. Naplnění datového modelu konsolidovanými a integrovanými daty 4. Popis metodiky... Zadáno
VZ Zhotovení a dodávka kalendářů a trhacích bloků. 07.11.2016 10:00
Nástěnný kalendář A2; stolní kalendář; trhací bloky A4 a A5. Zadáno
VZ Podpora provozu systému síťového bezpečnostního monitoringu - FlowMon... 07.11.2016 10:00
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění podpory provozu a rozvoje systému síťového bezpečnostního monitoringu - FlowMon na dobu 48 měsíců. Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování zákaznické podpory Gold Support zajišťující garantovanou úroveň služeb (SLA) pro zajištění bezporuchového provozu síťového bezpečnostní řešení FlowMon, včetně všech instalovaných modulů v... Zadáno
VZ Zajištění poštovních a distribučních služeb pro ČSÚ 14.11.2016 10:00
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poštovních a distribučních služeb pro ČSÚ, a to pro ústředí ČSÚ a vybrané krajské správy ČSÚ (dále jen „KS“). Veřejná zakázka je dělena na dvě části: I. část: Svoz a rozvoz poštovních zásilek pro ČSÚ II. část: Hromadné podání listovních zásilek stejného typu Podrobná specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky je uvedena v přílohách č. 1,... Zrušeno
1 9 10 11 12 13 21 31 ... 67
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace