Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Česká centrála cestovního…

Výpis systémových zpráv

Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism

Název: Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism
Právní forma: Příspěvková organizace
IČO: 49277600
DIČ: CZ49277600
Tel (ústředna): 221580452
Kategorie zadavatele: Státní příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. c) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Jiný – nutno uvést
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/ceska-centrala-cestovniho-ruchu-czechtourism
Kontaktní osoba: Špačková Lenka

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Vinohradská 1896/46
Obec: 120 41 Praha 2
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Nákup hygienických potřeb včetně náhradního plnění 31.08.2016 08:00
Nákup hygienických potřeb včetně náhradního plnění. V souladu s ust. § 101 odst.1.zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ) zadavatel stanovuje, že zadávacího řízení se může účastnit pouze dodavatel, který zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením podle zvl. práv. předpisu (§67 zák. č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti.) Neukončeno
VZ Jazykové vzdělávání v rámci ČCCR – CzechTourism 26.08.2016 10:00
Zajištění skupinové a individuální výuky cizích jazyků pro zaměstnance zadavatele. Neukončeno
VZ Překlady a korektury textů pro CzechTourism 25.04.2016 10:00
Předmětem zakázky jsou překlady a korektury textů pro CzechTourism. Podrobný popis obsahuje Zadávací dokumentace, která je přílohou této výzvy. Zadáno
VZ Zajištění pravidelného mytí výloh v Turistickém informačním centru... 10.03.2016 09:00
Předmětem zakázky je zajištění pravidelného mytí výloh v Turistickém informačním centru CzechTourism na adrese Staroměstské náměstí 5, Praha 1. Zadáno
VZ Zajištění servisních služeb a dodávek spotřebního materiálu... 29.02.2016 10:00
Předmětem veřejné zakázky je zajištění servisních služeb a dodávek spotřebního materiálu velkokapacitního kopírovacího stroje Minolta. Zadáno
1 2 3 4 ... 7
Identifikátor profilu zadavatele: 232577
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace