Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  CENIA, česká informační…

Výpis systémových zpráv

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Název: CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Právní forma: Příspěvková organizace
IČO: 45249130
DIČ: CZ45249130
Tel (ústředna): +420267225226
Kategorie zadavatele: Státní příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. c) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Životní prostředí
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/cenia-ceska-informacni-agentura-zivotniho-prostre
Kontaktní osoba: Klimešová Blanka

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Vršovická 1442/65
Obec: 10010 Praha
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Grafické zpracování publikačních výstupů pro plnění Edičního a PR plánu... 01.11.2018 09:00
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je výběr dodavatele na zajištění grafického zpracování publikačních výstupů zadavatele. Zrušeno
VZ Grafické zpracování publikačních výstupů a nový grafický návrh pro... 01.11.2018 09:00
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je výběr dodavatele - uzavření rámcové dohody na 3 roky pro: 1. zajištění grafického zpracování publikačních výstupů zadavatele 2. následně vytvoření nového grafického návrhu publikačních výstupů pro zadavatele na základě rámcové dohody a podmínek uvedených v bodě 2.2, které bude zahrnovat služby v následujícím rozsahu: a. Modernizace loga CENIA... Zrušeno
VZ Licence software produktu ESRI 25.10.2018 09:00
ArcGIS Desktop Advanced Concurrent Use License včetně maintenance na 1rok ... 1 ks. Zadáno
VZ Technologické a funkční rozšíření systému pro dokumentaci procesů v... 04.10.2018 09:00
Předmětem této veřejné zakázky je návrh a technické zajištění technologického a funkčního rozšíření stávajícího systému pro dokumentaci místní Agendy 21 v ČR. Cílem rozšíření je vybudování speciálního modulu pro zpracování a hodnocení tzv. Auditů udržitelného rozvoje, realizovaných v jednotlivých městech dle Metodiky hodnocení udržitelných měst Zadáno
VZ Tisk materiálů pro plnění Edičního a PR plánu CENIA, české informační... 01.10.2018 09:00
Předmětem zakázky je tisk materiálů, kdy se dodavatel zavazuje pro CENIA zajistit plnění, předtiskové přípravy, tisk publikací a zpracování dalších propagačních materiálů vztahujících se k plnění Edičního a PR plánu CENIA, dodávky vytištěných publikací a dalších materiálů na základě rámcové dohody v délce trvání 36 měsíců. Zadáno
1 2 3 4 5 13 ... 15
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení: KB Praha 4
Název účtu: KB Praha 4
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 44735041
Kód banky: 0100
IBAN: CZ31 0100 0000 0000 4473 5041
SWIFT: KOMBCZPPXXX

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace