Výpis systémových zpráv

Nabídková cena

Informace o kritériu

Název: Nabídková cena
Jednotka: Kč s DPH

Parametry kritéria

Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha: 100,00 %
Absolutní Min/Max: nenastaveno - nepřekročitelné číselné minimum
nenastaveno - nepřekročitelné číselné maximum
Hodnotící Min/Max:

Nastavení kritéria

Hodnoty kritéria budou předmětem elektronické aukce: Ne
Přímé zadání hodnot do nabídkového formuláře: Ano
Členění nabídkové ceny na cenu bez DPH, s DPH a DPH: Ano

Kontextová navigace