Domů  /  Zadávací řízení  /  17-229 Silo Blovice - výměna…

Výpis systémových zpráv

17-229 Silo Blovice - výměna ČOV - projektová dokumentace

Systémové číslo: T002/18/V00055628
Zadavatel: Správa státních hmotných...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 15.03.2018 10:29
Lhůta pro podání nabídky 04.04.2018 13:45
Otevíraní obálek 04.04.2018 14:00

Popis:
- vypracování návrhu řešení dle Přílohy č. 1 smlouvy - Technická specifikace předmětu plnění, - vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a podání žádosti o vydání povolení stavby, - provedení inženýrské...

metodická nápověda

Kontextová navigace