Domů  /  Zadávací řízení  /  Posouzení stavu a funkcí lesů…

Výpis systémových zpráv

Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách

Systémové číslo: T002/18/V00055548
Zadavatel: Česká republika -...
Evidenční čísla zadavatele: 51/18

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 02.03.2018 11:58
Lhůta pro podání nabídky 13.03.2018 10:00
Otevíraní obálek 13.03.2018 10:05

Popis:
Předmětem této veřejné zakázky je posouzení současného stavu lesních porostů na vybraném lesním majetku České republiky, ekosystémové indikace jeho příčin, kvantitativní hodnocení celospolečenských funkcí a stanovení výše újmy...

metodická nápověda

Kontextová navigace