Domů  /  Zadávací řízení  /  Výkon technickobezpečnostního…

Výpis systémových zpráv

Výkon technickobezpečnostního dohledu na vodních dílech AOPK ČR III. kategorie

Systémové číslo: T002/18/V00055540
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 01.03.2018 15:53
Lhůta pro podání nabídky 23.03.2018 09:00
Otevíraní obálek 23.03.2018 09:05

Popis:
Cílem veřejné zakázky je zajištění zhotovitele pro výkon technickobezpečnostního dohledu (dále jen "TBD") nad vodními díly a k odborné pomoci vlastníku vodních děl III. kategorie při výkonu TBD nad rybníky Velký Pařezitý,...

Vysvětlení zadávací dokumentace:
zobrazit seznam

metodická nápověda

Kontextová navigace